gototopgototop
 

CHÙA ĐÔNG HƯNG

Buddhist Education Center

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Quán Thế Âm Bồ Tát - 4. Hình Tượng Của Bồ-Tát Quán Thế Âm

Chỉ mục bài viết
Quán Thế Âm Bồ Tát
LỜI NÓI ĐẦU
1. Nguồn gốc Bồ-tát Quán Thế Âm
2. Đạo Tràng Của Quán Thế Âm Bồ-Tát
3. Sự Thị Hiện Của Bồ-tát Quán Thế Âm
4. Hình Tượng Của Bồ-Tát Quán Thế Âm
5. Pháp Môn Của Quán Thế Âm
Tất cả các trang

 

4. Hình Tượng Của Bồ-Tát Quán Thế Âm

Bồ-tát muốn thị hiện trong chốn nhân gian, nhất định hình hài cũng phải giống với người thường. Có khác hơn chăng nữa, tướng mạo cũng chỉ thanh lịch hơn, xinh đẹp hơn người bình thường đôi chút mà thôi. Nếu không như vậy, Bồ-tát không thể gần gũi mọi người được; hoặc ngược lại, dù mọi người có tôn kính, ngưỡng mộ cũng không dám thân gần với Bồ-tát. Thông thường khi Bồ-tát hiện thân độ người, người được độ không khi nào biết được mà họ chỉ phát giác khi sự việc đã xong. Cho nên trong lúc đang hành sự rất hiếm ai nhận ra đó là sự ứng hiện của Bồ-tát.

Vì thế, từng có một tín đồ Cơ đốc giáo đến chùa hỏi một vị pháp sư: “Phật giáo của các anh giảng về Từ-bi, vì sao tượng Quán Thế Âm lại có một nghìn mắt, nghìn tay, trong tay lại cầm các loại binh khí thời cổ đại; đối với những người yếu vía, như thế há chẳng phải họ bị Bồ-tát làm cho hoảng sợ sao? Nếu Bồ-tát thật sự có hình tướng như thế thì ngài cũng nên đổi cách trang bị mới cho mình bằng đại pháo, tên lửa, xe tăng, bom nguyên tử, há chẳng phải so với những loại binh khí cổ đại, những binh khí thời hiện đại có uy lực lớn hơn không? Tôi tin tất cả chư vị đang có mặt ở đây phần đông đều theo tín ngưỡng Phật giáo, như vậy đứng trên lập trường Phật giáo chư vị phải giải thích như thế nào?”

Lúc ấy, vị pháp sư bị cật vấn bình thản nói với vị tín đồ Cơ đốc giáo rằng: “Phật giáo của chúng tôi có mặt khắp nơi, và phần nhiều dùng phương pháp tượng trưng. Đặc biệt, Phật giáo đã dùng cách tôn thờ thánh tượng Phật và Bồ-tát để làm biểu tượng tín ngưỡng. Nhưng Phật giáo không đồng hóa thánh tượng với Phật và Bồ-tát là một. Như vậy, tượng Bồ-tát Quán Thế Âm nghìn tay, nghìn mắt cũng chỉ là một cách biểu trưng mà thôi.

Nghìn tay là tượng trưng cho Đại từ bi nguyện lực của Bồ-tát Quán Thế Âm. Dù cho chúng sinh trong toàn vũ trụ cũng một lúc cầu nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm ngài cũng cùng một lúc dùng nhiều cách khác nhau để cứu độ tất cả chúng mà không hề bỏ sót một ai.

Rõ rằng! Dù nói ngài có một nghìn tay còn không thể mường tượng cụ thể và trọn vẹn tất cả hiệu lực cứu giúp của Bồ-tát Quán Thế Âm.

Thiên nhãn là tượng trưng cho trí tuệ vô hạn của Bồ-tát Quán Âm. Có thể cùng một thời điểm mà ngài biết tất cả những mong cầu của chúng sinh trong khắp vũ trụ và dùng những phương pháp cứu tế khác nhau. Nếu căn cứ vào năng lực quán sát thực tế của ngài mà nói thì dù nói ngài có nghìn mắt cũng không thể hình dung một cách tường tận trí tuệ của Bồ-tát. Những binh khí mà Bồ-tát cầm có lạc hậu hay không điều đó hoàn toàn không đáng để chúng ta thảo luận.

Về lai lịch nghìn tay, nghìn mắt, theo kinh Đại bi tâm Đà-la-ni có ghi: “Vào thời quá khứ, sau khi được đức Phật Quán Âm Thiên Quang Vương Tĩnh Trụ chỉ dạy Bồ-tát phương pháp trì tụng chú Đại Bi, ngài đã phát đại nguyện: ‘ Nếu đời sau tôi là người có thể làm lợi ích an lạc cho tất cả chúng sinh nguyện cho thân tôi khi mới sinh ra có đủ nghìn tay, nghìn mắt’. Vì đã phát nguyện như vậy nên sau khi sinh ra ngài có đủ nghìn tay, nghìn mắt.” Thực chất đây cũng chỉ là một cách tượng trưng cho đại nguyện lực, đại trí tuệ của Bồ-tát mà thôi.

Tuy nhiên, nếu dùng thần thông lực của Bồ-tát mà hóa hiện ra thân hình có nghìn tay, nghìn mắt, việc ấy cũng không phải khó khăn gì đối với Bồ-tát. Cho nên, vào những thời điểm cấp bách, Bồ-tát có thể hiển hiện những thân hình khác nhau. Đó cũng không phải là chuyện lạ.

Như vào đời vua Lương Vũ Đế, Trung Quốc có ngài Bảo Chí Đại sĩ, bấy giờ cũng có danh họa Trương Tăng Dao. Bảo Chí Đại sĩ đứng trước mặt họa sĩ hiện ra hình tượng Quán Thế Âm có mười hai khuôn mặt khác nhau. Giả sử lúc ấy, Trương Tăng Dao nhận lệnh vua Lương Võ Đế phải vẻ hình ảnh Bảo Chí Đại sĩ, chắc chắn không thể nào ông vẻ được!

Về hình tượng Bồ-tát Quán Thế Âm trong kinh Lăng nghiêm, quyển 6 ghi: ngài có bốn tay, sáu tay, tám tay, mười tay, mười hai tay, mười bốn tay, bốn mươi tay, một trăm lẻ tám tay, một nghìn tay, mười nghìn tay, tám vạn bốn nghìn cánh tay. Và có hai mắt, ba mắt, bốn mắt, chín mắt, cho đến một trăm lẻ mắt, nghìn mắt, mười nghìn mắt, tám vạn bốn nghìn mắt.

Vì Bồ-tát Quán Thế Âm ứng hiện các thân hình như vậy nên kinh điển Phật giáo cũng nêu ra nhiều thân hình khác nhau cả về số lượng và phẩm loại.

Luận Ma-ha chỉ quán, quyển hai nói có sáu vị Quán Thế Âm như: Đại Bi Quán Thế Âm, Đại Từ Quán Thế Âm, Thiên Nhân Trượng Phu Quán Thế Âm, Đại Phạm Phàm Viễn Quán Thế Âm, Sư Tử Vô Úy Quán Thế Âm và Đại Quang Phổ Chiếu Quán Thế Âm.

Trong Chư Tôn chân ngôn nghĩa sao nói có mười lăm loại tượng Quán Thế Âm. Trong kinh Thiên quang nhãn quán tự tại Bồ-tát bí mật nói, có hai mươi lăm loại tượng Quán Thế Âm. Nhưng thông thường nhất là theo tác phẩm Phật tượng Bồ-tát vựng nói, có ba mươi ba loại tượng Bồ-tát Quán Thế Âm.

Những cách phân loại, số lượng này đều có nguồn gốc từ các lần biên tập mà ra. Điển hình như tượng Ngư lam quán âm vào đời Đường như trên đã trình bày; sự tích này vì mới xuất hiện sau các lần kết tập kinh điển nên không được chép vào kinh điển là điều hiển nhiên.

Pháp môn Quán Thế Âm rất nhiều, nhưng đại để tạm chia làm hai môn: Hiển môn và Mật môn. 

Mật môn phần nhiều sử dụng phương pháp Quán tưởng. Tức là cần phải giữ ba nghiệp thân, khẩu và ý cho thanh tịnh. Người tu học theo pháp môn này cần phải có thầy hướng dẫn và thường là được thầy trực tiếp truyền dạy. Trong khi tu hành cần phải cúng dường, quán tưởng và thực hiện các nghi lễ của đàn tràng v.v… Đặc biệt, pháp môn này không thể chỉ thực hiện trong một thời gian ngắn mà có thể mong được thành tựu hoàn mĩ.

Trái lại, Hiển môn thì không câu nệ hình thức, không lệ thuộc thời gian, không phân biệt thầy trò, quan trọng là sự hành trì phải được đảm bảo tính liên tục, như thế nhất định sẽ có hiệu nghiệm. Vì thế, tôi khuyên mọi người nên tu tập theo pháp môn Quán Âm Hiển Pháp. 

TÌM KIẾM

HÌNH ẢNH SINH HOẠT

Lễ hội Quan Âm Album 1  Lễ Phật Đản 2014 , Album 2

Lễ Vu lan 2014  Album 1

"Thưa quý độc giả, hiện tại trang web đang 

được chỉnh sửa để cập nhật phiên bản mới.

Rất mong quý vị thông cảm cho những thay

thay đổi trên trang nhà." BBT

Bài mới đăng


CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Nhật ký xây dựng

LỄ HỘI QUAN ÂM

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT

LỊCH SINH HOẠT PHẬT SỰ - 2014 

HÀNG TUẦN

Chủ nhật

10.30 am - 12.30pm: Khóa lễ tụng kinh, thuyết pháp, cúng linh (nếu có)

Thứ 3

7.00 pm - 8.30 pm: Lớp học Phật Pháp căn bản (theo lịch)

 Thứ 4

 7.00 pm - 8.30 pm : Khóa lễ tụng kinh và học phật pháp của người nói tiếng Anh.

 Thứ 5

8.00 pm - 9.00 pm: Khóa lễ trì tụng 21 biến thần chú Đại Bi

Tĩnh tâm niệm Phật hoặc Lễ Sám hối : Vào mỗi Chủ nhật đầu tháng

Thực Phẩm chay: Vào mỗi Chủ nhật cuối tháng

Muốn biết chi tiết các ngày lễ tại chùa

Xin liên lạc về Chùa tại 423 Davis Street,

Virginia Beach, VA 23462

Phone 757 - 689 - 3408

TRỰC TUYẾN

Hiện có 51 khách Trực tuyến