altKính thưa quý Phật tử và Quý đồng hương,

Ngôi chánh điện chùa Đông Hưng trải qua một thời gian dài với nhiều sự thay đổi đến nay đã có đầy đủ giấy phép để có thể tiến hành khởi công xây dựng.

Ngày 1 tháng 7 năm 2014, chúng tôi đã chính thức lên thành phố để lấy giấy phép xây dựng (building permit).

Không biết tình cờ hay nhờ gia hộ mà hôm nay lại là ngày đầu tiên thành phố thông qua luật miễn tiền lệ phí DFU (tiền lệ phí đóng một lần cho đơn vị ống nước thải), do đó đã tiết kiệm cho chùa 1500$! Vì nếu không phải đóng lệ phí đó cho hai cái nhà vệ sinh!. Xin nói thêm là, đúng ra ngay khi có sự đồng ý của thành phố về bản vẽ mới là chúng tôi đã đi lấy giấy phép liền, nhưng vì phải đi Phật sự ở Tennessee hết hai tuần, cộng với ngày thứ hai 30 tháng 6 lại không khoẻ nên đành dời đến hôm nay! Âu cũng là một chuyện tốt!

Sơ lược chặn đường vừa qua

Khởi kỳ thỉ, chùa chỉ muốn xây một ngôi Tổ đường và trai đường khiêm tốn để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đang cấp bách vào thời điểm đầu năm 2013. Thế rồi, bản vẽ được trình lên thành phố và được chấp thuận ngay (tháng 8 năm 2013)!

Ấy thế mà không được xây là vì mọi người ai cũng muốn “sẵn xây thôi làm lớn lớn một tí”! Thế là thay đổi bản vẽ. Từ 2400sf sửa lại thành 6750 sf. Bao gồm một chánh điện, một Tổ đường, trai đường, nhà bếp, nhà khách và khu nhà vệ sinh.

Nghe như dễ nhưng không hề đơn giản. Khi nộp lại bản vẽ mới, thành phố yêu cầu phải tiến hành một loạt các vấn đề thuộc về DSC (Development Service Center). Bao gồm phải làm hồ chứa nước mưa của cả toà nhà, trán nhựa bãi đậu xe, làm hệ thống chữa cháy, trồng cây cảnh … Đó là câu chuyện của ngày 6 tháng 2 năm 2014 (Mồng 7 Tết) khi chùa nhận 99 điều yêu cầu của thành phố! Thế  là ý tưởng xây dựng lớn đã tạm thời rút lui vì chỉ tính riêng phần tài chánh đáp ứng các yêu cầu đó không,  đã chạy không nỗi huống chi là tiền xây chùa!

Trở lại đường xưa

Sau cái Tết Giáp Ngọ, thầy trò sau khi cân nhắc đã quyết định trở lại xây dựng một building vừa đủ quy định (2400sf) để khỏi vướng những yêu cầu của DSC (Xin nói thêm là theo quy định của thành phố, những  toà nhà từ 2500sf đến 10000sf, đều phải thông qua bộ phận DSC). Thế là tiến hành vẽ lại một ngôi chánh điện 40’x60’.

Ngày 20 tháng 4 năm 2014, nộp lại bản vẽ  xây dựng và bản vẻ tổng thể (site plan) mới.

Ngày 22 tháng 4 năm 2014 bản vẽ tổng thể được đồng ý (approval)

Ngày 21 tháng 5 năm 2014 thành phố cấp địa chỉ mới cho ngôi chánh điện là 425 Davis Street.

Ngày 13 tháng 6 năm 2014 thành phố đồng ý cho bản vẽ xây dựng.

Ngày 1 tháng 7 năm 2014 chùa đã chính thức có giấy phép xây dựng ngôi chánh điện.

Nhìn lại một chặng đường tuy không dài nhưng cũng không ít công sức của bao người từ thầy đến thợ! Đây mới chỉ là những bước đầu tiên để có thể có được một ngôi chánh điện khiêm tốn.

Sắp đến là kêu gọi nhà thầu để tiến hành làm theo từng công đoạn (sub contract) nhằm tiết kiệm kinh phí cho chùa.

Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ và mười phương  thiện tín phát tâm cúng dường đế ngôi chánh điện sớm ngày hoàn nguyện.

Nam mô công đức lâm Bồ Tát.

Ngày 1 tháng 7 năm 2014

Thích Chúc Độ

Bản vẽ xây dựng ngôi chánh điện chùa Đông Hưng

alt

alt

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.