Những ngày đầu năm 2016, mặc dầu thời tiết rất lạnh nhưng quý thầy và các Phật tử đã xây dựng xong phần đế để đặt tượng Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn, cũng như thỉnh tượng thăng toà được thành tựu viên mãn. Đây là cảnh trí cuối cùng tượng trưng cho bốn sự kiện trọng đại trong cuộc đời của đức Phật. Bao gồm: đản sanh, thành đạo, chuyển pháp luân và nhập niết bàn.

Đầu tháng 10 năm 2015, thầy Chúc Độ đã về Việt Nam để liên hệ đặt tượng Phật và trực tiếp trông coi công việc làm tượng. Đến cuối tháng 11 thì tượng được làm xong phần mộc, và chuẩn bị khâu xuất đi Mỹ. Ngày 22 tháng 12 container chuyên chở tượng Phật và những món đồ khác của chùa được xuất bến từ cảng Cát Lái, Sài gòn. Ngày 1 tháng 2 năm 2016 (23 tháng chạp năm Ất Mùi) tượng Phật đã về đến chùa.

Công việc thỉnh tượng  thăng toà cũng như xây đế tượng đều do quý thầy và các Phật tử tại chùa thực hiện. Mặc dầu xe chở tượng đến trễ so với giờ hẹn (hẹn 9 giờ sáng nhưng đến 3 giờ 15 chiều mới đến!) nhưng với sự hợp sức của tất cả mọi người, bức tượng nặng hơn 8000 lb đã thăng toà an toàn!

Trong dịp này, chùa cũng đặt một cục đá thiên nhiên, được khắc chữ Đông Hưng Buddhist Temple cao 1.9m nặng hơn 3500lb và cũng được đặt lên bệ.

Công việc sơn sửa và làm cảnh trí xung quanh cho khu đặt tượng chắc phải đợi qua mùa Xuân, khi thời tiết ấm áp mới có thể tiến hành.

Xin cảm niệm công đức của các Phật tử đã cúng dường kinh phí, công sức để xây dựng tượng Phật. Nguyện cầu quý vị và bửu quyến luôn sống bình an trong sự gia hộ của mười phương chư Phật. 

Quý vị nào muốn hùn phước xây dựng tượng Phật, xin liên lạc về chùa Đông Hưng ở số 757 689 3408 hoặc gửi về chùa ở địa chỉ 423 Davis Street, Virginia Beach, VA 23462.

Đông Hưng ngày 2/2 năm 2016

Pháp Trung

Một vài hình ảnh công việc thỉnh tượng Phật

 

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.