Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Nam Mô Đông Hưng đường thượng lịch đại Tổ sư Hoà thượng chứng minh

Ngưỡng bạch chư tôn Hoà thượng, chư thượng toạ, Đại đức Tăng Ni

Kính thưa toàn thể quý Phật tử và quý quan khách,

Nhờ sự gia hộ của Tam Bảo và nương vào sự hộ niệm của chư tôn đức cũng như được sự yểm trợ của các Phật tử gần xa, công trình kiến tạo ngôi chánh điện chùa Đông Hưng từ ngày 13 tháng 8 năm 2014 đến nay đã tạm hoàn mãn.

Trước khi đi vào công trình xây dựng ngôi chánh điện, xin cho chúng con nhắc lại vài nét chính trong công việc tái thiết ngôi phạm vũ nhỏ bé này.

 

Chùa mua được mảnh đất tại địa điểm này vào ngày 9 tháng 5 năm 2011 với giá 458,000$. Lúc đó là một khu đất bỏ hoang từ năm 1940 với 2 building cũ kỹ. Quý thầy và Phật tử bỏ công sức đón cây dọn dẹp, remodel cái workshop thành ngôi chánh điện (nay là tổ đường và trai đường) và sửa ngôi nhà nhỏ làm nơi thờ Tổ và chổ ở của chư Tăng. Đến ngày 16 tháng 10 năm 2011 chùa có giấy phép sinh hoạt nơi chánh điện nhỏ.

Tháng 2 năm 2012, vì nhu cầu cấp thiết phải có lối đi và bãi đậu xe, chùa đã xây dựng  cổng vào và bãi đậu xe bằng sỏi và được sử dụng cho đến nay.

Tháng 7 năm 2012, chính thức xây dựng tượng đài 12 lời nguyện của Bồ tát Quan Thế Âm cũng như các Phật cảnh vườn Lâm Tỳ Ni, Phật Thành Đạo, Chuyển Pháp Luân, Tây Phương Tam thánh.

Đầu năm 2013, nhận thấy ngôi chánh điện cũ quá nhỏ bé không đáp ứng nỗi nhu cầu tu học, nhất là vào những ngày sám hối, và lễ lớn, chùa bắt đầu đặt vấn đề xây dựng ngôi chánh điện và nhà Tổ, trai đường với diện tích 6700sf. Tuy nhiên, vì building lớn hơn 2500sf nên thành phố yêu cầu phải làm Parking, hệ thống chống cháy, hồ thoát nước, landscaping … với kinh phí quá lớn so với khả năng của chùa. Tháng tư năm 2014, chùa quyết định xây dựng ngôi chánh điện với diện tích dưới 2500sf để tránh các yêu cầu trên của thành phố.

Ngày 20 tháng 4 năm 2014, nộp lại bản vẽ  xây dựng và bản vẻ tổng thể (site plan) mới.

Ngày 22 tháng 4 năm 2014 bản vẽ tổng thể được đồng ý (approval)

Ngày 21 tháng 5 năm 2014 thành phố cấp địa chỉ mới cho ngôi chánh điện là 425 Davis Street.

Ngày 13 tháng 6 năm 2014 thành phố đồng ý cho bản vẽ xây dựng.

Ngày 1 tháng 7 năm 2014 chùa đã chính thức có giấy phép xây dựng ngôi chánh điện.

Ngày 13 tháng 8 năm 2014 chính thức khởi công xây dựng ngôi chánh điện với diện tích sinh hoạt là 2223sf cộng với 570sf trên lầu.

Công trình xây dựng với hình thức subcontract, mọi việc đều do quý thầy và các Phật tử phụ giúp là chính, chùa chỉ  thuê nhà thầu làm những phần nặng như móng chùa và roof, siding.

Toàn bộ phần đóng frame do anh Tính Nguyễn cùng với quý thầy và Phật tử phát tâm làm cúng dường công quả.

Anh Đoàn Hữu Hiền phát tâm cúng dường công sức để thiết kế.

Phật tử Thánh Quang cúng dường hệ thống loa

Những chi tiết khác do quý thầy và các Phật tử phát tâm làm.

Ngôi chánh điện tuy nhỏ, nhưng nơi đây ghi đậm dấu ấn của rất nhiều Phật tử của cả hai cộng đồng, nói tiếng Việt và tiếng Anh. Một vài lời trong bản báo cáo này sẽ không thể nào nói đủ tất cả công sức của thầy trò trong một năm qua.

Chánh điện chùa Đông Hưng vừa xây dựng

 

Về mặt tài chánh

Tổng số chi phí để xây dựng tính đến nay là $250.570, chi phí này chưa bao gồm tiền trả cho công ty Dominion Virginia Power, tiền kéo đường điện mới 1600 Amp.

Nhờ sự nhiệt tâm ủng hộ của các Phật tử và đồng hương trong và ngoài tiểu bang Virginia, tính đến ngày 24 tháng 7 năm 2015 chùa đã nhận được số tịnh tài là 142,000$.

Như vậy, nếu chưa tính tiền kéo hệ thống điện mới, chùa còn thiếu nợ 108,570$.

Vì nhu cầu cấp thiết để có nơi thờ tự và tu học, cũng như có nơi thờ phụng các Phật tượng, chư hương linh… nên dẫu biết tài chánh cũng như phước lực của chúng con không đủ nhưng vì tiềnđồ Phật giáo nơi hải ngoại, chúng con vẫn dốc hết sức để hoàn thiện ngôi chánh điện này. Số tiền nợ chúng con sẽ cố gắng trả dần dần trong nhiều năm. Rất mong các Phật tử tiếp tục để dành và phát tâm cúng dường để phụ giúp với quý thầy.

Nhân đây, cho phép chúng con thay mặt chư Tăng tại bổn tự, xin cảm niệm công đức của chư tôn đức chứng minh, sư phụ bổn sư đã thiết lập những viên gạch đầu tiên và khuyến tấn để chúng con vượt qua rất nhiều khó khăn nhằm có thể tạm hoàn nguyện công trình này.

Tất nhiên, chúng tôi không thể quên ơn của tất cả các Phật tử kẻ của người công, để cùng với quý thầy làm việc liên tục từ lúc khởi công cho đến hôm nay. Xin tán thán công đức và tri ân tất cả quý vị.

Cuối cùng, chúng con biết rằng, ngôi chánh điện này chỉ là một công trình nhỏ bé so với các Phật sự ở các nơi khác, nhưng đối với chúng con thì đây là ước nguyện từ bấy lâu nay, thầy trò đã làm việc cật lực mới có thể hoàn thành được. Do vậy, kiến lập đạo tràng có được bao nhiêu công đức nguyện xin cúng dường lên mười phương Tam Bảo cầu cho Phật pháp trường tồn để làm lợi lạc cho chúng hữu tình.

Một lần nữa, xin niệm ân của chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng ni đã vì chúng con mà về đây chứng minh cho Phật sự trọng đại này, chúng con xin đê đầu đảnh lễ và tạ ơn quý Ngài. Chúng  tôi cũng không quên cầu chúc các Phật tử và đồng hương luôn được vạn sự kiết tường như ý, mãi mãi là những người Phật tử chân chánh hộ trì Tam Bảo.

Nam mô thường hoan hỷ Bồ Tát.

Đông Hưng 7/26/2015

Thích Chúc Độ

Khể thủ

Mặt tiền

Bàn thờ ngài Tiêu Diện Đại Sĩ và ngài Hộ Pháp Vi Đà

Bàn thờ chư hương linh

Cầu thang lên gác

Đại hồng chung

Trống bát nhã

Hương án

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.