Thưa quý Phật tử,

Công việc xây dựng ngôi chánh điện chùa Đông Hưng vẫn đang được tiếp tục, mặc dù có phần hơi chậm tiến độ vì đang chờ công ty Virginia Dominion Power bắt đồng hồ điện. Tuy nhiên, cho đến ngày 25 tháng tư năm 2015, ngôi chánh điện cũng làm được thêm một số hạng mục quan trọng như sau:

-          Ngày 16 tháng 2: Hoàn thành hệ thống cửa và cửa sổ

-          Ngày 19 tháng 3: Khởi sự dọn đống đất phía góc sau chùa và san bằng phẳng sân sau, cũng như nâng cao mặt sân sau và làm đường thoát nước mưa.

-          Ngày 22 tháng 3: Bắt đầu làm vinyl siding (đóng vách bên ngoài) và soffit cho mái nhà.

-          Ngày 30 tháng 3: Đóng hàng ba phía trước, sau và đóng đường handicap

-          Ngày 14 tháng 4: Khởi sự cho việc sửa chữa tượng Phật Thích Ca bằng gỗ

-          Ngày 24 tháng 4: Đổ bê tông đường vô cửa trước và đường handicap. Đồng thời đổ thêm 20 ft x 64ft phía trước tượng Quan Âm Bồ tát.

-          Đóng xong 3 tủ thờ ngài Tiêu Diện, Hộ Pháp và bàn hương.

Hiện tại đang chờ công ty điện lực hoàn thành công việc gắng đồng hồ, và sẽ hoàn thiện bên trong như insulation, sheetrock và hoàn thiện nội thất.

Thành kính niệm ân chư Phật tử và đồng hương đã yểm trợ cho Phật sự này, cầu nguyện Tam bảo gia hộ cho ngôi chánh điện sớm hoàn thành để phục vụ cho việc tu học và thờ phượng.

Thích Chúc Độ

Vài hình ảnh xây dựng:

Ông Thacker và anh Hiền đang kiểm tra lại hệ thống điện

Đóng Siding

Anh Tính và Quý thầy đóng hành lang phía trước

Đóng xong phần trang trí cho cột và lam cho mặt tiền

Anh Hiền đang sửa chữa tượng Phật

Các Phật tử phụ sơn phía trước

Đổ bê tông trước tượng Quan Âm

Đường handicap

Đổ bê tông đã xong

Phải làm đến 11 giờ đêm mới xong phần bê tông!

Cửa sau

Sân sau đã được nâng cao và dọn sạch sẽ đống đất ở góc chùa

Xem thêm hình xây dựng trong tháng 4

 

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.