Xây dựng

Tổng kết phần một xây dựng trai đường

Tổng kết phần một

Xây dựng phần mở rộng ngôi chánh điện chùa Đông Hưng

Công trình kiến thiết ngôi chùa Đông Hưng tại Virginia Beach được tiếp tục vào những tháng cuối năm 2017. Như các vị đã biết, ngôi chùa được tái thiết tại địa điểm hiện tại kể từ tháng 5 năm 2011. Tháng 8 năm 2014  chùa đã tiến hành xây dựng phần 1 của ngôi chánh điện (giai đoạn 1) và hoàn thiện vào tháng 7 năm 2015, tổng kinh phí cho giai đoạn này là $260,000.

Tuy thế, theo thiết kế từ năm 2014, thì ngôi chánh điện sẽ gồm 2 phần, phần phía trước sẽ dùng làm nơi thờ Phật và lễ bái (giai đoạn 1) phần 2 sẽ bao gồm 2 tầng, tầng 1 dùng làm nhà bếp và phòng ăn, tầng 2 dùng làm thư viện và các phòng học cũng như lưu trú cho các Phật tử tham dự khóa tu. Vì lý do, kinh phí các yêu cầu của thành phố quá khó khăn, do đó năm 2014 chỉ tiến hành xây dựng phần 1 của công trình. Đến ngày 25 tháng 8 năm 2017, chùa chính thức có giấy phép xây dựng cho phần 2.

Xem thêm: Tổng kết phần một xây dựng trai đường

Xây dựng tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn

Những ngày đầu năm 2016, mặc dầu thời tiết rất lạnh nhưng quý thầy và các Phật tử đã xây dựng xong phần đế để đặt tượng Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn, cũng như thỉnh tượng thăng toà được thành tựu viên mãn. Đây là cảnh trí cuối cùng tượng trưng cho bốn sự kiện trọng đại trong cuộc đời của đức Phật. Bao gồm: đản sanh, thành đạo, chuyển pháp luân và nhập niết bàn.

Xem thêm: Xây dựng tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn

Báo cáo tổng kết xây dựng ngôi chánh điện chùa Đông Hưng

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Nam Mô Đông Hưng đường thượng lịch đại Tổ sư Hoà thượng chứng minh

Ngưỡng bạch chư tôn Hoà thượng, chư thượng toạ, Đại đức Tăng Ni

Kính thưa toàn thể quý Phật tử và quý quan khách,

Nhờ sự gia hộ của Tam Bảo và nương vào sự hộ niệm của chư tôn đức cũng như được sự yểm trợ của các Phật tử gần xa, công trình kiến tạo ngôi chánh điện chùa Đông Hưng từ ngày 13 tháng 8 năm 2014 đến nay đã tạm hoàn mãn.

Trước khi đi vào công trình xây dựng ngôi chánh điện, xin cho chúng con nhắc lại vài nét chính trong công việc tái thiết ngôi phạm vũ nhỏ bé này.

Xem thêm: Báo cáo tổng kết xây dựng ngôi chánh điện chùa Đông Hưng

Giai đoạn hoàn thiện ngôi chánh điện

Từ sau lễ Phật đản, công việc xây dựng được quý thầy và Phật tử thực hiện liên tục mỗi ngày và cả ban đêm để cho kịp ngày lễ an vị Phật sắp đến.

Sự cố hệ thống điện

Ngày 8 tháng 5, tưởng chừng mọi việc chạy hệ thống điện đã tạm ổn, ai dè ngày gọi thành phố xuống kiểm tra (inspection) mới té ngữa! Ông Thacker, người đứng giúp permit “quên không đọc kỹ bản vẽ với sức chứa trên 100 người, nên đã mua dây điện loại vỏ nhựa. Thế là phải tháo ra làm lại phần chánh điện, còn phía bàn linh và trên lầu thì được thoát nạn! Thầy trò hỳ hục thay hết dây nhựa và hộp nhựa thành kim loại hết 10 ngày mới xong! Tất nhiên phát sinh hơn 2000$ tiền vật tư. Ngày 18 tháng 5, cầm được tờ giấy “passed inspection” mới thở phào nhẹ nhõm!

Xem thêm: Giai đoạn hoàn thiện ngôi chánh điện

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.