Thông tin tại Chùa

THƯ MỜI

DỰ LỄ GIỖ TỔ SƯ (HOÀ THƯỢNG THÍCH HÀNH TRỤ) LẦN THỨ 33

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính gửi Chư Phật tử và quý đồng hương gần xa.

Trong  tinh thần “ẩm thuỷ tri nguyên – uống nước nhớ nguồn”, đồng thời để tri ân và tán dương công hạnh của Lão Hoà thượng Thích Hành Trụ, một bậc cao Tăng thạc đức của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại. Ngài cũng là vị Tổ sư khai sáng dòng phái Đông Hưng, được lưu truyền từ Việt Nam sang Hoa Kỳ, và nhiều nơi trên thế giới.

Nhân kỷ niệm ngày viên tịch của Hoà thượng, 29 tháng 10 âm lịch năm 1984, chùa Đông Hưng tại Virginia Beach, thành tâm tổ chức lể giỗ Tổ để cúng dường công hạnh của Ngài, nhằm báo đáp phần nào công đức tác thành giới thân huệ mạng cho hàng hậu tấn trong muôn một.

Trân trọng kính mời quý Phật tử và đồng hương về chùa  Đông Hưng (423 Davis Street, Virginia Beach, VA 23462) vào lúc 10.30 am Chủ nhật, ngày 17 tháng 12 năm 2017 để cùng tham dự buổi lễ giỗ Tổ và tưởng nhớ công hạnh của ngài.

Trân trọng kính mời

Virginia Beach, ngày 6 tháng 12 năm 2017

CHÙA ĐÔNG HƯNG

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.