Thông tin tại Chùa

 

CHÙA ĐÔNG HƯNG

423 Davis Street, Virginia Beach, VA 23462


 

Thư mời

Dự lễ hội Quan Âm lần 5 và tham dự buổi thuyết pháp của thầy Pháp Hòa

 

Kính gửi Chư Phật tử và quý đồng hương gần xa.

Bồ tát Quán Thế Âm được ví như người mẹ hiền của chúng sanh. Ngài luôn luôn lắng nghe tiếng kêu cứu của và hóa độ cho những người hữu duyên. Trong lúc hoạn nạn hay khó khăn của kiếp sống này, chắc hẳn trong chúng ta cũng đã từng một vài lần đối trước Ngài để gởi lời cầu nguyện.

Ngài là biểu tượng của lòng từ bi và trí tuệ, cũng là một pháp tu  thâm diệu “phản văn, văn tự tánh” và diệu hạnh “lắng nghe”.

Để cúng dường Bồ Tát và khơi dậy dòng suối yêu thương của mỗi con người, chùa Đông Hưng sẽ tổ chức lễ hội Quan Âm lần thứ 5 vào ngày 28 và 29 tháng 10 năm 2017 tại khuôn viên chùa.

Ngày lễ sẽ được sự quang lâm chứng minh và tham dự Hòa thượng Thích Bửu Minh (N.C), Hòa thượng Thích Trí Hoằng (T.X), Thượng tọa Thích Tâm Khanh (N.C) và Thượng tọa Thích Pháp Hòa (Canada) cùng nhiều chư tôn đức Tăng Ni khác.

Lễ hội là nơi gặp gỡ của hai chúng tu học tại chùa, người nói tiếng Việt và tiếng Anh. Đặc biệt, hội chúng sẽ được tham dự thời thuyết pháp của HT. Thích Trí Hoằng (Texas) và  thầy Thích Pháp Hòa đến từ tu viện Trúc Lâm – Canada.

Trân trọng kính mời quý Phật tử và đồng hương về chùa tham dự lễ và lắng nghe pháp thoại, nhằm làm tư lương cho đời sống tu học và góp lời cầu nguyện bình an đến muôn loài.

Mọi chi tiết xin liên lạc về chùa Đông Hưng (757) 689 – 3408 hoặc Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Trân trọng kính mời

CHÙA ĐÔNG HƯNG

 

Thầy Thích Pháp Hòa đến từ Tu Viện Trúc Lâm Canada

Chương trình lễ hội Quan Âm lần thứ 5

 

Thứ 7, 28 tháng 10, 2017

Từ 10.30 am đến 12.00 pm

Sinh hoạt Phật Pháp bằng tiếng Anh với HT Thích Trí Hoằng

Ngồi thiền, Thuyết pháp và Phật Pháp Vấn đáp

Từ 12.00pm – 1.30 pm

-Dùng cơm trưa và nghỉ ngơi

1.30pm – 6pm:

- Văn nghệ và giao lưu văn hóa (tiếng Anh)

- Phật Pháp vấn đáp (HT Trí Hoằng và Thầy Chúc Thanh)

3.30 pm - 5.00 pm: Phật Pháp vấn đáp với Thầy Pháp Hòa 

7.30pm – 10.00pm: Lễ đốt nến và khai mạc

(Bao gồm lễ đốt nến, thiền hành, pháp từ của chư tôn đức và nghi thức cầu nguyện)

Chủ nhật, ngày 29 tháng 10 năm 2017

7.30 – 8.30: Trì tụng thần chú đại bi và chuẩn đề

9am – 11.00 am: Thuyết Pháp. Thầy Thích Pháp Hòa

11.00 – 12.00pm: Khóa lễ cầu nguyện

12.30pm: Lễ cúng dường trai tăng, chư Phật tử dùng cơm và thưởng thức Văn nghệ

2.00pm: Lược khoa Mông Sơn Thí Thực

4.00pm: Hoàn mãn

 

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.