Thông tin tại Chùa

THƯ MỜI
DỰ LỄ VU LAN BÁO HIẾU NĂM 2017

Kính gửi Chư Phật tử và Quý đồng hương xa gần
Thường nghe:
“Tiết Vu Lan bâng khuâng nhớ cha công dưỡng dục,
Mùa Báo hiếu bùi ngùi thương mẹ đức cù lao”
Một lần nữa mùa Vu Lan báo hiếu lại về với những người con Phật. Nhằm nêu cao tinh thần hiếu đạo và đạo nghĩa tri ân – báo ân của người Việt Nam, Chùa Đông Hưng sẽ tổ chức lễ Vu Lan năm 2017 vào ngày 27 tháng 8 năm 2017, nhằm ngày 6 tháng 7 năm Đinh Dậu tại chánh điện chùa, theo chương trình như sau:


- 10.30am: Nghi lễ cầu nguyện, bao gồm lễ tụng kinh Vu Lan, cúng ngọ, dâng sớ cầu siêu, cầu an.
- 11.15 am: Lễ cài hoa hồng và lễ hiệp tiến chư hương linh ký tự … Các vị nào có thân nhân phụng thờ tại bàn linh của chùa hoan hỷ về chùa để dự lễ cầu siêu.
- 12.30pm: Cúng dường trai Tăng, Phật tử dùng cơm và chương trình văn nghệ.
- 2.00pm: Lược khoa Mông Sơn thí thực
Trân trọng kính mời quý vị nhín thời gian để tham dự ngày lễ Vu Lan để góp lời cầu nguyện cho cha mẹ và thân bằng quyến thuộc bình an, người mất được siêu sanh Tịnh Độ..
Virginia Beach, ngày 20 tháng 7 năm 2017
Kính thông bạch
CHÙA ĐÔNG HƯNG

 

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.