Thông tin tại Chùa

THÔNG BẠCH
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
PHẬT LỊCH 2561 – DL. 2017

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính gửi chư Phật tử và quý đồng hương gần xa.


Phật đản là ngày đức Phật hiện thân giữa cuộc đời, là ngày trần gian hân hoan chào đón bậc đại giác xuất hiện, ngày mà chư thiên trổi nhạc và rải hoa cúng dường lên đấng cha lành của chúng sanh. Sự kiện đản sanh của thái tử Tất Đạt Đa sau này thành Phật hiệu Ngài là Thích Ca Mâu Ni, được cả thế giới đương đại chào đón trong tinh thần hoan hỷ, bởi vì Đức Phật là người khai mở một cách nhìn, con đường và lối sống mới: đó là giáo lý vô ngã và trung đạo.
Để kỷ niệm và cúng dường ngày lễ trọng đại này, chùa Đông Hưng sẽ thiết lễ đài và tổ chức lễ Phật đản từ 10.30 am đến 3.00 pm ngày chủ nhật 7 tháng 5 năm 2017 (12 tháng 4 Đinh Dậu) tại khuôn viên chùa. (xem chương trình lễ để biết thêm chi tiết)
Trân trọng kính mời quý Phật tử và đồng hương dành thời gian về chùa để tham dự lễ Phật đản và góp lời cầu nguyện cho tự thân và tha nhân luôn được bình an và lợi lạc.
Kính chúc quý vị và bửu quyến: thân khoẻ tâm an vạn sự cát tường như ý.

Trân trọng
CHÙA ĐÔNG HƯNG


CHƯƠNG TRÌNH
LỄ PHẬT ĐẢN NĂM 2017

- 10.00 am: Các sinh hoạt của thanh thiếu niên (DHYA)
- 10.30 am: Lễ rước kiệu đản sinh
- 10.45 am: Lễ Phật đản Phật lịch 2661 (có chương trình chi tiết riêng)
- 12. 00 pm: Dùng cơm và chương trình văn nghệ
- 1.30 pm: Lễ Quy y Tam Bảo (xin ghi danh trước)
- 2.15 pm: Lễ thí thực cô hồn
- 3.00 pm: Hoàn mãn

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.