Thông tin tại Chùa

THƯ MỜI

Tham dự lễ Kỷ niệm Thánh Đản Đức Phật A Di Đà

Kính gửi Chư Phật tử và Quý đồng hương xa gần,

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô A Di Đà Phật,

"Kính lạy Phật Di-đà, 

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,
Sống an vui tự tại".

Pháp môn Tịnh Độ - niệm Phật A Di Đà là một trong những pháp môn thù thắng và phổ biến nhất hiện nay, nhất là đối với các Phật tử người Việt Nam. Nhờ câu hiệu Phật A Di Đà mà biết bao người sơ cơ nơi Phật Pháp được thừa hưởng lợi lạc.

Hàng năm, các liên hữu của Tịnh Độ tông chọn ngày 17 tháng 11 âm lịch để làm ngày lễ kỷ niệm công đức giáo hóa của Đức Phật A Di Đà. Trong tinh thần đó, chùa Đông Hưng tại Virginia Beach cũng thành tâm kính thiết lễ đài để cúng dường thánh kỵ, và huân tu công đức.

Chúng tôi trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử về chùa tham dự lễ kỷ niệm Thánh đản của Ngàivào lúc 10.30 am Chủ nhật 18 tháng 12 năm 2016 (nhằm ngày 20 tháng 11 âm lịch). Rất mong quý vị giành thời gian để về chùa cùng với Quý thầy làm lễ và cầu nguyện cho Phật Pháp trường tồn, vạn dân an lạc.

Virginia Beach, Ngày 5 tháng 12 năm 2016

Trân trọng kính mời

CHÙA ĐÔNG HƯNG

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.