Thông tin tại Chùa

 

THƯ MỜI

Tham dự khoá tu học Bát Quan Trai lần cuối năm 2016

Kính gởi quý Phật tử xa gần,

Kính nghe:

“Một mai vô thường đến,

Mới hay người trong mộng

Muôn việc đều bỏ lại

Chỉ có nghiệp theo thân”

Nhằm tạo điều kiện cho các Phật tử phát tâm tu học để có được lợi lạc trong đời sống và tu tạo thêm công đức cho bản thân. Đồng thời, thể theo ý nguyện của các Phật tử tham dự các khoá tu vừa qua, Chùa Đông Hưng sẽ tổ chức khoá tu học Bát quan trai lần 3 năm 2016 vào 6 giờ tối ngày 1 đến  6.30 giờ chiều ngày 2 tháng 10 năm 2016, dưới sự hướng dẫn của Hoà thượng Thích Trí Hoằng, trụ trì chùa Pháp Nguyên Houston Texas và chư Tăng tại chùa Đông Hưng.

Hoà thượng Thích Trí Hoằng, tốt nghiệp Tiến Sĩ Hán học tại Hà Lan năm 1984. Thầy là giảng viên giảng dạy tại nhiều trường đại học tại châu Âu và Hoa Kỳ, có nhiều đóng góp cho cộng đồng Phật giáo người bản địa … Vì lòng bi mẫn, Ngài đáp lại lời thỉnh cầu của chư Tăng chùa Đông Hưng để đến hướng dẫn và thuyết pháp cho khoá tu Bát quan trai và các khoá học cho người Mỹ tại chùa Đông Hưng.

Trân trọng kính mời quý vị ghi danh tham dự khoá tu và cùng nhau tu tập. Kính chúc đại chúng vô lượng an lạc vô lượng cát tường.

Chùa Đông Hưng

Ghi chú:

-         Ghi danh tham dự, xin liên lạc về chùa tại số điện thoại 757 – 689 – 3408 hoặc 757 – 305 – 7498

-         Đem theo một túi ngủ (sleeping bag) và đồ dùng cá nhân (bàn chải đánh răng, khăn lau mặt …)

 

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC KHOÁ TU BÁT QUAN TRAI

6.00 pm:       Các phật tử vâng tập về chùa

6.15 pm:       Tiểu thực (dùng cơm tối)

7.15 pm:       Họp chúng, thông qua nội quy và nội dung tu học

8.00 pm:       Truyền giới Bát quan trai và tụng kinh tối

9.45 pm:       Toạ thiền

10.30 pm:     Chỉ tịnh

5.00 am:        Thức chúng

5.30 am:        Công phu (toạ thiền và tụng thần chú Lăng nghiêm)

6.45 am:        Thể dục

7.00 am:        Dùng sáng

8.15 am:        Chấp tác (công quả vệ sinh chùa)

9.15 am:        Tĩnh tâm niệm Phật

10.00 am:     Khoá lễ hằng tuần

10.30 am:     Thuyết Pháp (Hoà thượng Thích Trí Hoằng)

12.30 pm:     Cúng quá đường – Thọ trai – Kinh hành niệm Phật

1.30 pm:       Nghỉ giải lao

2.45 pm:       Học Phật Pháp

4.30 pm:       Xả giới bát quan trai và hồi hướng

5.00 pm:       Pháp đàm và trà đàm (giải đáp nghi vấn)

6.00 pm:       Hoàn mãn

NỘI QUY

DÀNH CHO ĐẠI CHÚNG TU HỌC BÁT QUAN TRAI

Thưa đại chúng,

Nhằm trang nghiêm đạo tràng tu học và cũng là cách tự trang nghiêm bản thân của mỗi hành giả, quý thầy xin mời gọi đại chúng thực tập những điều sau trong suốt thời gian tu học tại chùa.

1/ Nguyện thọ trì những giới pháp đã lãnh thọ, gìn giữ thân, miệng, ý cho thanh tịnh.

2/ Luôn phát khởi tâm hoà nhã, hoà hợp với đại chúng, có việc gì chưa vừa lòng xin trình với vị chúng trưởng hoặc quý thầy tại chùa.

3/ Cố gắng ghi nhớ những thời khoá đã ấn định (xem giờ) để tham dự cho đúng giờ.

4/ Thực tập giữ sự thanh tịnh cho đại chúng bằng cách giữ im lặng trong các khoá lễ cũng như giờ ngủ nghỉ.

5/ Thực tập hạn chế sử dụng điện thoại cá nhân trong thời gian tu học và không sử dụng điện thoại trong các thời khoá hành trì.

6/ Sử dụng các vật dụng tại chùa một cách tiết kiệm và cẩn trọng để giữ gìn của Tam Bảo.

7/ Tự nguyện hoàn thành các nhiệm vụ của đại chúng đã phân công giao phó.

8/ Nếu có nhu cầu phải xuất chúng (về nhà) phải thưa và được sự đồng ý của quý thầy.

Kính chúc đại chúng tu học thành tựu công đức và có nhiều an lạc.

Chùa Đông Hưng

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.