Lịch sinh hoạt

LỊCH SINH HOẠT PHẬT SỰ 2014

LỊCH SINH HOẠT PHẬT SỰ 2014 TẠI CHÙA ĐÔNG HƯNG - VIRGINIA BEEACH

THÁNG 1

Ngày 5: Lễ Sám hối Từ Bi Thuỷ Sám Pháp

One day retreat

Ngày 26: Lễ tất niên, tạ chư thiên

Thanksgiving to the Triple Gems

Ngày 30: Giao thừa năm Giáp Ngọ. Lunar New year eve

Ngày 31: Tết nguyên đán: Lunar New Year

THÁNG 2

Ngày 1: Mồng 2 Tết: Lễ Khai kinh Dược Sư

Starting Medicine Master's Sutra Ceremomy

Ngày 2: Mồng 3 Tết: Dược Sư Lưu Ly Pháp Đàn, Cầu tiêu tai diên thọ

Medicine's Master (Duoc Su) Ceremony, Candlelight Prayer Service

Ngày 9: Lễ Thượng nguyên

Thuong Nguyen Ceremony

THÁNG 3

Ngày 2: Lễ Sám hối Từ Bi Thuỷ Sám Pháp

One day retreat

THÁNG 4:

Ngày 6: Lễ Sám hối Từ Bi Thuỷ Sám Pháp

One day retreat

THÁNG 5:

Ngày 4 (6 tháng 4): ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN -      HAPPY VESAK DAY

THÁNG 6:

Ngày 1: Lễ Sám hối Từ Bi Thuỷ Sám Pháp

One day retreat

THÁNG 7:

Ngày 6: : Lễ Sám hối Từ Bi Thuỷ Sám Pháp

One day retreat

Ngày 19, 20: LỄ HỘI QUAN ÂM - GREAT COMPASSION FESTIVAL

THÁNG 8:

Ngày 3: Lễ Sám hối Từ Bi Thuỷ Sám Pháp

One day retreat

Ngày 10: ĐẠI LỄ VU LAN - HAPPY ULLAMBANA DAY

THÁNG 9:

Ngày 7: Lễ Sám hối Từ Bi Thuỷ Sám Pháp

One day retreat

THÁNG 10:

Ngày 5: Lễ Sám hối Từ Bi Thuỷ Sám Pháp

One day retreat

THÁNG 11:

Ngày 2: Lễ Sám hối Từ Bi Thuỷ Sám Pháp

One day retreat

THÁNG 12:

Ngày 7: Lễ Sám hối Từ Bi Thuỷ Sám Pháp

One day retreat

Ngày 21: LỄ HÚY NHẬT TỔ SƯ - THE GREAT MASTER'S DEATH ANNIVERSARY

 


 

Sinh hoạt hằng tuần

·        Chủ nhật: 10.30 am - 12.30pm: Khóa lễ tụng kinh, thuyết pháp, cúng linh (nếu có)

·        Thứ 2: 7.00 pm - 9.00 pm : Khóa lễ tụng kinh, ngồi thiền và học phật pháp cho người nói tiếng Anh.

·        Thứ 3: 7.00 pm - 8.30 pm: Lớp học Phật Pháp căn bản (tiếng Anh, theo lịch)

·        Thứ 5: 8.00 pm - 9.00 pm: Khóa lễ trì tụng 21 biến thần chú Đại Bi

·        Lễ Sám hối Từ Bi Thuỷ Sám Pháp: Vào mỗi Chủ nhật đầu tháng dương lịch (theo lịch)

·        Thực Phẩm chay: Vào mỗi Chủ nhật cuối tháng dương lịch

Weekly Services

·        Sun,10:30 am - 12:30 pm: Vietnamese chanting and Dharma talk (with English translation)

·        Mon, 7:00 - 9:00pm: English chanting, meditation, and Dharma discussions

·        Tues, 7.00 - 8.30 pm: Dharma class (check on buddhistedu.org for dates)

·        Thurs, 8:00 - 9:00pm: Recitation of the Great Compassion Heart Dharani (Chu Dai Bi)

LỊCH THUYẾT GIẢNG NĂM 2013 TẠI CHÙA ĐÔNG HƯNG

LỊCH THUYẾT GIẢNG NĂM 2013 TẠI CHÙA ĐÔNG HƯNG

(Trong ngày Tu học mỗi chủ nhật đầu tháng)

Ngày

Giáo thọ

Chủ đề (*)

Chủ nhật 3 tháng 3

Thầy Thích Chúc Độ

Phật Pháp căn bản

Chủ nhật 7 tháng 4

Thầy Thích Chúc Hội

Phật Pháp tổng quan

Chủ nhật 5 tháng 5

Thầy Thích Chúc Thanh

Lịch sử Phật Giáo(1)

Chủ nhật 2 tháng 6

Thầy Thích Chúc Đại

Phật học ứng dụng(1)

Chủ nhật 7 tháng 7

Thầy Thích Chúc Độ

Phật Pháp căn bản

Chủ nhật 4 tháng 8

Thầy Thích Chúc Hội

Phật Pháp tổng quan

Chủ nhật 1 tháng 9

Thầy Thích Chúc Thanh

Lịch sử Phật Giáo (2)

Chủ nhật 6 tháng 10

Thầy Thích Chúc Đại

Phật học ứng dụng (2)

Chủ nhật 3 tháng 11

Thầy Thích Chúc Độ

Nghi lễ Phật Giáo

Chủ nhật 22 tháng 12

Lễ vía Đức Phật A Di Đà

Ý nghĩa của lễ Kỷ niệm

Chú ý:

- (*) Chủ đề do quý Giáo thọ tự chọn

- Thời gian: Từ 11am đến 12pm mỗi Chủ nhật đầu tháng, trong ngày tu học .

- Ngoài ra trong các buổi Pháp thọai hằng tuần, quý thầy sẽ luân phiên chia sẽ Phật Pháp theo các chủ đề cần yếu cho vấn đề tu học.

Yêu cầu:

- Các Phật tử giữ yên lặng trong giờ thuyết pháp, cũng như trong các khóa lễ

- Tắt cellphone (điện thoại) trong các khóa lễ

- Nêu câu hỏi để quý thầy giúp giải tỏa sự nghi ngờ đối với những lời Phật dạy

LỊCH SINH HOẠT PHẬT SỰ NĂM 2013

LỊCH SINH HOẠT PHẬT SỰ TẠI CHÙA ĐÔNG HƯNG NĂM 2013

Tháng 1

Chủ nhật, 6: Huân tu niệm Phật

Tháng 2

Chủ nhật, 3 (23 tháng  chạp): Lễ Tất niên và Tạ chư thiên, Hiệp tiến chư hương linh ký tự

Thứ 7, ngày 9 (29 Tết): Lễ giao thừa xuân Quý Tỵ

Chủ nhật, 10 (Mồng một Tết): Tết Nguyên Đán

Chủ nhật, 17 (Mồng 8 Tết): Lễ cầu an đầu năm "Dược Sư Lưu Ly Pháp đàn"

Chủ nhật, 24 (Rằm tháng Giêng): Lễ Rằm tháng Giêng

Xem thêm: LỊCH SINH HOẠT PHẬT SỰ NĂM 2013

Lịch thuyết giảng tại chùa Đông Hưng năm 2012

LỊCH THUYẾT GIẢNG NĂM 2012 TẠI CHÙA ĐÔNG HƯNG

(Trong ngày HUÂN TU NIỆM PHẬT mỗi chủ nhật đầu tháng)

Ngày

Giáo thọ

Chủ đề (*)

Chủ nhật 4 tháng 3

Thầy Thích Chúc Độ

Nghi lễ Phật Giáo (1)

Chủ nhật 1 tháng 4 

Thầy Thích Chúc Hội

Phật Pháp Căn Bản (1)

Chủ nhật 3 tháng 6

Thầy Thích Chúc Thanh

Lịch sử Phật Giáo(1)

Chủ nhật 1 tháng 7

Thầy Thích Chúc Đại

Phật học ứng dụng(1)

Chủ nhật 5 tháng 8

Thầy Thích Chúc Độ

Nghi lễ Phật Giáo (2)

Chủ nhật 2 tháng 9

Thầy Thích Chúc Hội

Phật Pháp Căn Bản (2)

Chủ nhật 7 tháng 10

Thầy Thích Chúc Thanh

Lịch sử Phật Giáo (2)

Chủ nhật 4 tháng 11

Thầy Thích Chúc Đại

Phật học ứng dụng (2)

Chủ nhật 2 tháng 12

Thầy Thích Chúc Độ

Nghi lễ Phật Giáo (3)

 

Xem thêm: Lịch thuyết giảng tại chùa Đông Hưng năm 2012

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG