Lịch sinh hoạt năm 2018 tại chùa Đông Hưng

Tháng 1

Chủ nhật, ngày 7: Khoá tu Bát Quan Trai lần 1

Saturday, 13: English language Retreat: 9am – 5pm

Saturday, 27: World Peace & Healing Meditation

Tháng 2

Chủ nhật, ngày 4: Lễ Sám hối

Chủ nhật, ngày 11 (26 Tết): Lễ tạ chư thiên và lễ giỗ chung các hương linh

Thứ 5, ngày 15 (30 Tết): Lễ Giao thừa

Ngày 16 – 18: Lễ hội Tết Nguyên Đán

Saturday, 24: World Peace & Healing Meditation

Thứ 7, ngày 24 (mồng 9): Lễ cầu an đầu năm – Pháp đàn Dược Sư

Chủ nhật 25 (mồng 10): Tạ đàn Dược Sư

Tháng 3

Chủ nhật, ngày 4: Lễ Sám hối / Rằm tháng Giêng

Saturday, 24: World Peace & Healing Meditation

Tháng 4

Chủ nhật, ngày 1: Khoá tu Bát Quan Trai lần 2

Saturday, 14: English Language Retreat: 9am – 5pm

Saturday, 28: World Peace & Healing Meditation

Tháng 5

Chủ nhật, ngày 6: Lễ sám hối

Chủ nhật, ngày 20: LỄ PHẬT ĐẢN / HAPPY VESAK DAY

Saturday, 26: World Peace & Healing Meditation

Tháng 6

Chủ nhật, ngày 3: Lễ sám hối

Saturday, 23: World Peace & Healing Meditation

Tháng 7

Chủ nhật, ngày 1: Khoá tu Bát Quan Trai lần 3

Saturday, 14: English Language Retreat: 9am – 5pm

Saturday, 28: World Peace & Healing Meditation

Tháng 8

Chủ nhật, ngày 5: Lễ sám hối

Chủ nhật, ngày 26: LỄ VU LAN/ HAPPY ULLAMBANA DAY

Saturday, 25: World Peace & Healing Meditation

Tháng 9

Chủ nhật, ngày 2: Lễ sám hối

Chủ nhật, 23: Tết Trung Thu

Saturday, 22: World Peace & Healing Meditation

Tháng 10

Chủ nhật, ngày 7: Khoá tu Bát Quan Trai lần 4

Saturday, 13: English Language Retreat: 9am – 5pm

Thứ 7 – Chủ nhật: 27 – 28: LỄ HỘI QUAN ÂM LẦN 6 – 6th GREAT COMPASSION FESTIVAL

Tháng 11

Chủ nhật, ngày 4: Lễ sám hối

Saturday, 17: World Peace & Healing Meditation

Tháng 12

Chủ nhật, ngày 2: Lễ sám hối

Saturday, 15: World Peace & Healing Meditation

Chủ nhật, ngày 30: LỄ GIỖ TỔ SƯ – THE GREAT MASTER’S DEATH ANNIVERSARY 

Ghi Chú: Lịch in (như hình bên dưới) được tặng miễn phí tại chùa và tiệm Song Quê, kính mời quý vị ghé nhận. 

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG