LỊCH SINH HOẠT PHẬT SỰ NĂM 2017 TẠI CHÙA ĐÔNG HƯNG

Tháng  1

Chủ nhật  8: Ngày tu học – One day retreat

Chủ nhật 22 (25/12 al): Lễ tất niên và lễ giỗ chung

Thứ 6 27 (30 Tết): Lễ Giao thừa – Lunar New Year Eve

Thứ 7 28: Mồng một Tết - Lunar New Year

Chủ nhật 29 (Mồng 2 Tết): Lễ hội xuân Đinh Dậu – Tết Festival

Tháng  2

Thứ 7 11 (15 al): Lễ cầu an - Pháp đàn Dược Sư – Lighting Candle for Peace

Chủ nhật 12 (16 al): Rằm tháng Giêng

Tháng  3

Chủ nhật 5: Ngày tu học  – One day retreat

Tháng  4

Chủ nhật 2: Ngày tu học – One day retreat

Tháng  5

Chủ nhật 7 (12/4 al): LỄ PHẬT ĐẢN – Happy Vesak Day

Tháng  6

Chủ nhật 4: Ngày tu học – One day retreat

Tháng  7

Chủ nhật  2: Ngày tu học – One day retreat

Tháng  8

Chủ nhật 6: Ngày tu học – One day retreat

Chủ nhật 27 (6/7 al): LỄ VU LAN – Happy Ullambana Day

Tháng  9

Chủ nhật 3: Ngày tu học – One day retreat

Tháng  10

Chủ nhật 1: Ngày tu học – One day retreat

Thứ 7- Chủ nhật 29 – 29 (9-10/9 al) : LỄ HỘI QUAN ÂM LẦN 5 – 5th Great Compassion Festival

Tháng  11

Chủ nhật 5: Ngày tu học – One day retreat

Tháng  12

Chủ nhật 3: Ngày tu học – One day retreat

Chủ nhật 17 (30/10 al): LỄ GIỖ TỔ SƯ – The Great Master’s Death Anniversary 

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG