Tháng  1

Chủ nhật  3: Ngày tu học

Chủ nhật 31 (22/12 al): Lễ tất niên và lễ giỗ chung

Tháng  2

Chủ nhật 7 (29/12 al): Lễ giao thừa năm Bính Thân

Ngày 8 đến ngày 10 (mồng 1 đến mồng 3 al): Tết nguyên đán

Chủ nhật 21 (14 al): Pháp đàn Dược Sư và Rằm tháng Giêng

Tháng  3

Chủ nhật 6: Ngày tu học

Tháng  4

Chủ nhật 3: Ngày tu học

Tháng  5

Chủ nhật 1: Ngày tu học

Chủ nhật 22 (12/4 al): LỄ PHẬT ĐẢN

Tháng  6

Chủ nhật 5: Ngày tu học

Tháng  7

Chủ nhật  3: Ngày tu học

Thứ 7 & Chủ nhật 16-17: LỄ HỘI QUAN ÂM LẦN 4

Tháng  8

Chủ nhật 7: Ngày tu học

Chủ nhật 14 (12/7 al): LỄ VU LAN

Tháng  9

Chủ nhật 4: Ngày tu học

Tháng  10

Chủ nhật 2: Ngày tu học

Tháng  11

Chủ nhật 6: Ngày tu học

Chủ nhật 27: LỄ GIỖ TỔ SƯ

Tháng  12

Chủ nhật 4: Ngày tu học

Chủ nhật 18: Lễ vía Đức Phật A Di Đà

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG