LỊCH SINH HOẠT PHẬT SỰ NĂM 2015

Tháng 1

Chủ nhật, ngày 4 (14/11 AL): Lễ kỷ niệm Đức Phật A Di Đà

Tháng 2

Chủ nhật, ngày 1: Ngày tu học

Chủ nhật, ngày 15 (27/12): Lễ Tất niên và Lễ giỗ chung chư hương linh ký tự

Thứ 4, ngày 18 (30 Tết): Lễ giao thừa năm Ất Tỵ

Thứ 5,6,7 (Mồng 1,2,3 Tết): Tết Nguyên Đán

Chủ nhật, ngày 22 (Mồng 4 Tết): Lễ cầu an đầu năm và Pháp đàn Dược Sư

Tháng 3

Chủ nhật, ngày 1: Ngày tu học

Tháng 4

Chủ nhật, ngày 5: Ngày tu học (Kỷ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm)

Tháng 5

Chủ nhật, ngày 3: Ngày tu học

Chủ nhật, ngày 31 (14/4): ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2559

Tháng 6

Chủ nhật, ngày 7: Ngày tu học

Tháng 7

Chủ nhật, ngày 5: Ngày tu học

Thứ 7 và Chủ nhật, ngày 25-26 (10 – 11 – 6 Al): LỄ HỘI QUAN ÂM lần 3

Tháng 8

Chủ nhật, ngày 2: Ngày tu học  

Chủ nhật, ngày 30 (17/7 Al): ĐẠI LỄ VU LAN

Tháng 9

Chủ nhật, ngày 6: Ngày tu học

Chủ nhật, ngày 27 (15/8) Tết Trung Thu

Tháng 10

Chủ nhật, ngày 4: Ngày tu học

Tháng 11

Chủ nhật ngày 1: Ngày tu học

Tháng 12

Chủ nhật, ngày 6: LỄ GIỖ TỔ SƯ

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG