LỊCH SINH HOẠT PHẬT SỰ TẠI CHÙA ĐÔNG HƯNG NĂM 2013

Tháng 1

Chủ nhật, 6: Huân tu niệm Phật

Tháng 2

Chủ nhật, 3 (23 tháng  chạp): Lễ Tất niên và Tạ chư thiên, Hiệp tiến chư hương linh ký tự

Thứ 7, ngày 9 (29 Tết): Lễ giao thừa xuân Quý Tỵ

Chủ nhật, 10 (Mồng một Tết): Tết Nguyên Đán

Chủ nhật, 17 (Mồng 8 Tết): Lễ cầu an đầu năm "Dược Sư Lưu Ly Pháp đàn"

Chủ nhật, 24 (Rằm tháng Giêng): Lễ Rằm tháng Giêng

Tháng 3

Chủ nhật, 3: Lễ sám hối "Từ bi tam muội Thủy sám pháp"

Chủ nhật, 10: Tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Đông Hưng (tổ chức tại vùng Washington D.C)

Tháng 4

Chủ nhật, 7: Huân tu niệm Phật

Tháng 5

Chủ nhật, 5: Lễ sám hối "Từ bi tam muội Thủy sám pháp"

Chủ nhật, 19 (10 - 4 âm lịch): ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2557

Tháng 6

Chủ nhật, 2: Huân tu niệm Phật

Tháng 7

Chủ nhật, 7: Lễ sám hối "Từ bi tam muội Thủy sám pháp"

Thứ 7 và Chủ nhật 27 - 28 (20 - 21 tháng 6 âm lịch): LỄ HỘI QUAN ÂM lần 1

Tháng 8

Chủ nhật, 4: Huân tu niệm Phật

Chủ nhật, 11 (05 - 7 âm lịch): ĐẠI LỄ VU LAN - BÁO HIẾU (thay đổi)

Tháng 9

Chủ nhật, 1: Lễ sám hối "Từ bi tam muội Thủy sám pháp"

Chủ nhật 22, Tết Trung thu (dự kiến)

Tháng 10

Chủ nhật, 6: Huân tu niệm Phật

Tháng 11

Chủ nhật, 3: Lễ sám hối "Từ bi tam muội Thủy sám pháp"

Tháng 12

Chủ nhật, 1 (29 -10 âm lịch): LỄ HÚY NHẬT HT THÍCH HÀNH TRỤ

Chủ nhật, 22 (20 - 11 âm lịch): Lễ kỷ niệm Đức Phật A Di Đà

Ghi chú:

Các khóa lễ hằng tuần:

Chủ nhật từ 10.30 am đến 12.30 pm: Lễ Tụng kinh, cầu an, cầu siêu, cúng thất tuần ... và Thuyết Pháp

Thứ 2 lúc 7pm - 9pm: Khóa lễ dành cho người nói tiếng Anh

Thứ 3 lúc 7.30 - 9pm: Lớp học Phật Pháp, Nghi lễ ... (theo thông báo)

Thứ 5 lúc 8pm - 9pm: Khóa lễ trì tụng Thần chú Đại Bi

Các sinh hoạt hằng tháng

Mỗi chủ nhật đầu tháng (dương lịch): Khóa tu một ngày

Mỗi chủ nhật thứ 2 và cuối tháng (dương lịch): Bán thức ăn chay tại chùa

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc về chùa tại số (757) 689 - 3408 hoặc vào trang web www.chuadonghung.com

 

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG