Lịch sinh hoạt

LỊCH SINH HOẠT PHẬT SỰ NĂM 2017

LỊCH SINH HOẠT PHẬT SỰ NĂM 2017 TẠI CHÙA ĐÔNG HƯNG

Tháng  1

Chủ nhật  8: Ngày tu học – One day retreat

Chủ nhật 22 (25/12 al): Lễ tất niên và lễ giỗ chung

Thứ 6 27 (30 Tết): Lễ Giao thừa – Lunar New Year Eve

Thứ 7 28: Mồng một Tết - Lunar New Year

Chủ nhật 29 (Mồng 2 Tết): Lễ hội xuân Đinh Dậu – Tết Festival

Xem thêm: LỊCH SINH HOẠT PHẬT SỰ NĂM 2017

LỊCH SINH HOẠT PHẬT SỰ 2015

LỊCH SINH HOẠT PHẬT SỰ NĂM 2015

Tháng 1

Chủ nhật, ngày 4 (14/11 AL): Lễ kỷ niệm Đức Phật A Di Đà

Tháng 2

Chủ nhật, ngày 1: Ngày tu học

Chủ nhật, ngày 15 (27/12): Lễ Tất niên và Lễ giỗ chung chư hương linh ký tự

Thứ 4, ngày 18 (30 Tết): Lễ giao thừa năm Ất Tỵ

Thứ 5,6,7 (Mồng 1,2,3 Tết): Tết Nguyên Đán

Chủ nhật, ngày 22 (Mồng 4 Tết): Lễ cầu an đầu năm và Pháp đàn Dược Sư

Xem thêm: LỊCH SINH HOẠT PHẬT SỰ 2015

LỊCH SINH HOẠT PHẬT SỰ 2014

LỊCH SINH HOẠT PHẬT SỰ 2014 TẠI CHÙA ĐÔNG HƯNG - VIRGINIA BEEACH

THÁNG 1

Ngày 5: Lễ Sám hối Từ Bi Thuỷ Sám Pháp

One day retreat

Ngày 26: Lễ tất niên, tạ chư thiên

Thanksgiving to the Triple Gems

Ngày 30: Giao thừa năm Giáp Ngọ. Lunar New year eve

Ngày 31: Tết nguyên đán: Lunar New Year

THÁNG 2

Ngày 1: Mồng 2 Tết: Lễ Khai kinh Dược Sư

Starting Medicine Master's Sutra Ceremomy

Ngày 2: Mồng 3 Tết: Dược Sư Lưu Ly Pháp Đàn, Cầu tiêu tai diên thọ

Medicine's Master (Duoc Su) Ceremony, Candlelight Prayer Service

Ngày 9: Lễ Thượng nguyên

Thuong Nguyen Ceremony

THÁNG 3

Ngày 2: Lễ Sám hối Từ Bi Thuỷ Sám Pháp

One day retreat

THÁNG 4:

Ngày 6: Lễ Sám hối Từ Bi Thuỷ Sám Pháp

One day retreat

THÁNG 5:

Ngày 4 (6 tháng 4): ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN -      HAPPY VESAK DAY

THÁNG 6:

Ngày 1: Lễ Sám hối Từ Bi Thuỷ Sám Pháp

One day retreat

THÁNG 7:

Ngày 6: : Lễ Sám hối Từ Bi Thuỷ Sám Pháp

One day retreat

Ngày 19, 20: LỄ HỘI QUAN ÂM - GREAT COMPASSION FESTIVAL

THÁNG 8:

Ngày 3: Lễ Sám hối Từ Bi Thuỷ Sám Pháp

One day retreat

Ngày 10: ĐẠI LỄ VU LAN - HAPPY ULLAMBANA DAY

THÁNG 9:

Ngày 7: Lễ Sám hối Từ Bi Thuỷ Sám Pháp

One day retreat

THÁNG 10:

Ngày 5: Lễ Sám hối Từ Bi Thuỷ Sám Pháp

One day retreat

THÁNG 11:

Ngày 2: Lễ Sám hối Từ Bi Thuỷ Sám Pháp

One day retreat

THÁNG 12:

Ngày 7: Lễ Sám hối Từ Bi Thuỷ Sám Pháp

One day retreat

Ngày 21: LỄ HÚY NHẬT TỔ SƯ - THE GREAT MASTER'S DEATH ANNIVERSARY

 


 

Sinh hoạt hằng tuần

·        Chủ nhật: 10.30 am - 12.30pm: Khóa lễ tụng kinh, thuyết pháp, cúng linh (nếu có)

·        Thứ 2: 7.00 pm - 9.00 pm : Khóa lễ tụng kinh, ngồi thiền và học phật pháp cho người nói tiếng Anh.

·        Thứ 3: 7.00 pm - 8.30 pm: Lớp học Phật Pháp căn bản (tiếng Anh, theo lịch)

·        Thứ 5: 8.00 pm - 9.00 pm: Khóa lễ trì tụng 21 biến thần chú Đại Bi

·        Lễ Sám hối Từ Bi Thuỷ Sám Pháp: Vào mỗi Chủ nhật đầu tháng dương lịch (theo lịch)

·        Thực Phẩm chay: Vào mỗi Chủ nhật cuối tháng dương lịch

Weekly Services

·        Sun,10:30 am - 12:30 pm: Vietnamese chanting and Dharma talk (with English translation)

·        Mon, 7:00 - 9:00pm: English chanting, meditation, and Dharma discussions

·        Tues, 7.00 - 8.30 pm: Dharma class (check on buddhistedu.org for dates)

·        Thurs, 8:00 - 9:00pm: Recitation of the Great Compassion Heart Dharani (Chu Dai Bi)

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG