CHƯƠNG TRÌNH

Tang lễ chị Trần Thị Hải Dương (Ellie Mizon Tran)

Tại Chùa Đông Hưng 423 Davis Street, Virginia Beach, VA 23462

Chủ nhật ngày 19 tháng 2, 2017

8.00pm – 9.30pm: Khoá lễ cầu siêu tại chánh điện chùa Đông Hưng

Tại nhà quàn Family Choice 5401 Indian River Rd. Virginia Beach, VA 23464

Thứ 5, ngày 23 tháng 2, 2017

4.00pm – 5.00pm: Lễ nhập quan, thành phục và thỉnh linh.

5.00 pm – 10.00pm: Lễ viếng tang

Thứ 6, ngày 24 tháng 2, 2017

10.00am – 1.00pm: Lễ Di quan và hoả táng

Thay mặt gia đình, chúng tôi trân trọng kính mời quý thân hữu và đồng hương đến tham dự các buổi lễ để góp lời cầu nguyện cho hương linh Ellie Mizon Tran được nhẹ nhàng thác sinh về cõi Tịnh, đồng thời chia sẻ với nỗi đau thương của gia đình chị Hải Dương.

Trân trọng

Thay mặt gia đình

CHÙA ĐÔNG HƯNG

Kính báo

 

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.