CHÙA ĐÔNG HƯNG

423 Davis Street, Virginia Beach, VA 23462

PHÂN ƯU

Phật tử Đặng Thị Ngọc Sáng, pháp danh Thánh Diệu Quang vào 9:10 phút tối ngày 30 tháng 3 năm 2015 (nhằm ngày 11 tháng 02 năm Ất Mùi), trong sự hộ niệm và khai thị của Chư Tăng chùa Đông Hưng và trợ niệm của gia quyến.

Trước sự ra đi của bà, chúng tôi thành tâm kính nguyện:

Hương linh Phật tử sớm xả mê đồ, vãng sinh Tịnh độ.
Chúng tôi cũng xin phân ưu cùng Phật tử Từ Thanh- Trần Thị Tuyết và Đoàn Hữu Hiền cùng toàn thể tang quyến. Ngưỡng nguyện Tam bảo gia bị cho quý vị thân tâm an lạc, đạo tâm kiên cố.

Virginia Beach, ngày 31 tháng 3 năm 2015

Thay mặt chư Tăng chùa Đông Hưng
Trụ trì

Tỳ kheo Thích Chúc Hội

Chương trình tang lễ


1. Lễ nhập quan vào lúc 11:00am ngày 1 tháng 4 năm 2015
2. Lễ viếng
-  Ngày 1 tháng 4:  từ 5:00 pm -9:00pm
-  Ngày 2 tháng 4: từ 12:00- 10:00 pm

3. Lễ Tịch điện: 6.00pm - 7.30 pm ngày 2 tháng 4
4. Lễ di quan lúc 11:00 ngày 03 tháng 04 năm 2015 

 

Tang lễ được cử hành tại

  • Hollomon-Brown Funeral Home
  1. Kempsville Chapel
     
     
    Address: 1485 Kempsville Rd, Virginia Beach, VA 23464
  2. Phone:(757) 495-7727

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.