CHÙA ĐÔNG HƯNG

423 Davis Street, Virginia Beach, VA 23462

Thông Báo – Phân ưu

Lễ cầu siêu cho hương linh Phật tử Chúc Thành – Đồng Văn Khuyên

Kính gởi Chư Phật tử tại chùa Đông Hưng,

Đạo hữu Chúc Thành – Đồng Văn Khuyên là một trong những vị Phật tử thuần thành cũng là vị đệ tử thân tín của chùa Đông Hưng tại Virginia Beach từ những ngày đầu thành lập, vừa qua đời tại Sterling, Virginia ngày 22 tháng 3 năm 2015, hưởng thọ 89 tuổi.

Nhằm góp phần hộ niệm trợ duyên cho hương linh Phật tử Chúc Thành được sớm sanh về cõi Phật, chùa Đông Hưng sẽ tổ chức lễ cầu siêu cho hương linh vào lúc 10.30 sáng ngày Chủ Nhật, 29 tháng 3 năm 2015 cùng với lễ sinh hoạt hằng tuần của chùa.

Trân trọng kính mời, chư Phật tử gần xa nhín chút thời gian về chùa tụng kinh và góp lời cầu nguyện cho hương linh Phật tử Chúc Thành sớm sanh về cõi Phật.

Nhân đây, Chư Tăng và Phật tử tại chùa Đông Hưng, xin chân thành gởi lời phân ưu đến thân bằng quyến thuộc của hương linh Phật tử Chúc Thành, cầu chúc các vị luôn được bình an.

Trân trọng,

Chùa Đông Hưng

Chương trình lễ cầu siêu tại chùa Đông Hưng

10.30 – 11.30: Lễ tụng kinh cầu siêu

11.30 - 12.00 : Lễ tiến linh và các Phật tử đốt hương tưởng niệm

12.30: Dùng cơm 

Bị chú: Lễ cầu siêu này chỉ là nghi lễ Phật giáo nhằm trợ tiến cho hương linh Phật tử Chúc Thành theo tâm nguyện của bác lúc sinh thời và tấm lòng của Chư Tăng, Phật tử tại Chùa Đông Hưng chứ không phải là tang lễ của Phật tử Chúc Thành, do đó chùa sẽ không đón nhận lễ vật hay quà phúng viếng. Rất mong các vị liễu tri.

Một vài hình ảnh của hương linh Chúc Thành sinh hoạt tại chùa Đông Hưng

Bác Chúc Thành và bác Chúc Đạo (phu nhân bác Chúc Thành) chụp hình chung với các Phật tử trong lễ khánh tuế thầy bổn sư

Kỷ niệm chuyến đi thăm bác Chúc Thành tại tư gia 

 

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.