PHÂN ƯU

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Chư  Tăng và Phật tử tại Chùa Đông Hưng, Virginia Beach, VA vừa nhận được tin thân mẫu của Phật tử Đoàn Hữu Hiền là cụ bà Dương Thị Lợi, Pháp danh Thánh Minh Lợi vừa qua đời.

Thay mặt cho đạo tràng Đông Hưng thành tâm chia buồn cùng gia quyến. Nguyện cầu Thập phương Tam Bảo phóng quang tiếp độ hương linh cụ bà được vãng sanh về cõi Phật. Cầu chúc cho hiếu quyến được vạn sự an khang.

TM. Chư Tăng và Phật tử tại bổn tự

TK. Thích Chúc Hội

Nhân đây, chúng tôi cũng xin mời các Phật tử trong đạo tràng Đông Hưng nhín thời gian về chùa và nhà quàn Hollomon - Brown để tụng kinh góp phần hồi hướng công đức cho hương linh:

Dương Thị Lợi  Pháp danh: Thánh Minh Lợi.

Sanh năm Giáp Tuất - Vãng sanh ngày: 15 - 6 - 2012, Hưởng thọ 79 tuổi.

Chương trình tang lễ như sau:

Ngày 16 - 6 - 2012 tại Chùa Đông Hưng 423 Davis St. Virginia Beach, VA 23462

7.30 pm: Lễ Tịch Điện và cầu siêu

Ngày 17 - 6 - 2012 tại Nhà quàn Hollomon - Brown 3600 Virginia Beach BLVD, Virginia Beach, VA 23452

8.00 am: Lễ Thành phục  và tiến linh

9.00 am - 12.00pm: Lễ viếng

12.15 pm: Lễ Di quan và hỏa táng

 

 

 

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.