CHƯƠNG TRÌNH Tang lễ chị Trần Thị Hải Dương (Ellie Mizon Tran)

CHƯƠNG TRÌNH

Tang lễ chị Trần Thị Hải Dương (Ellie Mizon Tran)

Tại Chùa Đông Hưng 423 Davis Street, Virginia Beach, VA 23462

Chủ nhật ngày 19 tháng 2, 2017

8.00pm – 9.30pm: Khoá lễ cầu siêu tại chánh điện chùa Đông Hưng

Tại nhà quàn Family Choice 5401 Indian River Rd. Virginia Beach, VA 23464

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH Tang lễ chị Trần Thị Hải Dương (Ellie Mizon Tran)

CHIA SẺ VỚI GIA ĐÌNH CHỊ ELLIE MIZON TRAN

Kính gửi các Phật tử và quý đồng hương gần xa,

Chúng tôi vừa nhận được tin chị Trần Thị Hải Dương (Ellie Mizon Tran) 35 tuổi vừa bị nạn và qua đời vào lúc 5pm ngày 16 tháng 2 năm 2017 tại bệnh viện Princess Anne, Virginia Beach, xin thay mặt Chư Tăng và quý Phật tử tại chùa Đông xin thành tâm chia buồn cùng thân phụ và thân mẫu cũng như gia đình của chị Dương, nguyện cầu hương linh chị sớm được thác sanh về cõi Tịnh.

Xem thêm: CHIA SẺ VỚI GIA ĐÌNH CHỊ ELLIE MIZON TRAN

Phân Ưu

CHÙA ĐÔNG HƯNG

423 Davis Street, Virginia Beach, VA 23462

PHÂN ƯU

Phật tử Đặng Thị Ngọc Sáng, pháp danh Thánh Diệu Quang vào 9:10 phút tối ngày 30 tháng 3 năm 2015 (nhằm ngày 11 tháng 02 năm Ất Mùi), trong sự hộ niệm và khai thị của Chư Tăng chùa Đông Hưng và trợ niệm của gia quyến.

Xem thêm: Phân Ưu

Thông báo: Lễ cầu siêu cho hương linh Phật tử Chúc Thành

CHÙA ĐÔNG HƯNG

423 Davis Street, Virginia Beach, VA 23462

Thông Báo – Phân ưu

Lễ cầu siêu cho hương linh Phật tử Chúc Thành – Đồng Văn Khuyên

Kính gởi Chư Phật tử tại chùa Đông Hưng,

Đạo hữu Chúc Thành – Đồng Văn Khuyên là một trong những vị Phật tử thuần thành cũng là vị đệ tử thân tín của chùa Đông Hưng tại Virginia Beach từ những ngày đầu thành lập, vừa qua đời tại Sterling, Virginia ngày 22 tháng 3 năm 2015, hưởng thọ 89 tuổi.

Xem thêm: Thông báo: Lễ cầu siêu cho hương linh Phật tử Chúc Thành

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.