Tâm niệm danh hiệu Phật

HỎI: Tôi là một Phật tử tại gia có duyên lành với pháp môn niệm Phật, chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Từ trước đến nay ngoài những lúc tiếp xúc với khách hàng, tôi luôn cố gắng tranh thủ thời gian, ngay cả những lúc ăn, ngủ, tắm gội v.v… cũng đều niệm hồng danh A Di Đà Phật (niệm thầm trong đầu chứ không niệm thành tiếng).

Xem thêm: Tâm niệm danh hiệu Phật

Mơ và nhìn thấy Phật.

HỎI: Tôi là một Phật tử thuần thành, thường mơ thấy Bồ tát Quán Thế Âm hào quang chiếu sáng, hoặc mơ thấy đang đứng trước Phật Thích Ca chắp tay cầu nguyện, những lúc khác thì mơ thấy rất nhiều chư Tăng.

Xem thêm: Mơ và nhìn thấy Phật.

Nhận diện sự thật, vượt qua khổ đau…

LTS:độc giả LNT (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) nhân đọc bài của Chúc Thiệu TÌNH YÊU VÀ LÝ TƯỞNG: Anh một đạo, em một đạo và mình... chia tay!... Giác Ngộ rất mong nhận được ý kiến của các bạc trẻ xa gần để chia sẽ với những người bạn chung quanh mình đang lâm vào hoàn cảnh  như người bạn đã viết thư dưới đây. Mọi thư từ bài viết xin gởi về: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. .

Xem thêm: Nhận diện sự thật, vượt qua khổ đau…

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.