Phật học thường thức

TẠI SAO PHẢI HÀNH THIỀN?

 Hành thiền để làm gì? Có được kết quả nào từ việc thiền tập?

Mọi người ai cũng đã từng kinh nghiệm qua những căng thẳng khó khăn của đời sống hằng ngày. Nào những đòi hỏi tại sở làm, ở trường học, hay trong mọi quan hệ giao tiếp; rồi nào là những chạy đua vội vã bận bịu cuồng loạn trong cuộc sống đã mang đến cho ta sự mệt mõi, khốn khổ, làm ta mất kiên nhẫn và dễ thất vọng.  Tất cả nhũng thứ này đều đưa đến sự hũy hại thân và tâm, làm cho cuộc sống vơi đi chất lượng tốt. Thật là không cần thiết tí nào!

Xem thêm: TẠI SAO PHẢI HÀNH THIỀN?

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.