Phật học thường thức

Nguyên tắc thực tiển và phương pháp “Giáo Dục Tỉnh Giác”

1. Lời nói đầu

“Giáo dục tỉnh giác ” ngoài việc học hiểu giáo pháp trên mặt lý thuyết ra, điều quan trọng nhất là cần phải tự thân hành trì, nuôi dưỡng và làm lớn mạnh năng lực tỉnh giác, để nhìn thấy mọi sự vật như thật, không bị mê hoặc bởi hình tướng bên ngoài, dùng trí tuệ và từ bi để đối diện và giải quyết những vấn đề xãy ra trong cuộc sống .

Xem thêm: Nguyên tắc thực tiển và phương pháp “Giáo Dục Tỉnh Giác”

Niềm Vui Của Bố Thí

Như tôi biết, nếu chúng sinh biết được những kết quả của sự bố thí và chia sẻ, mọi loài sẽ không thọ hưởng khi họ không cho đi, hoặc để cho tính ích kỷ làm hen ố tâm của mình. Thậm chí đó là miếng ăn cuối cùng, một ngoặm sau chót, họ sẽ không bao giờ ăn nếu họ không được chia sẻ, và đồng thời nếu có ai đó muốn đón nhận món quà của họ. - trích từ Itivuttaka 26

Xem thêm: Niềm Vui Của Bố Thí

Quà tặng của Bồ tát

Khi quan sát hành vi bố thí của chính mình, chúng ta thường biết rằng mình bố thí với nhiều lý do khác nhau, thường là những động cơ có sự xen tạp. Mặc dù có thiện tâm bố thí, nhưng khi bố thí chúng ta cũng có ý cho đi để nhận lại một cái gì.

Xem thêm: Quà tặng của Bồ tát

Lắng nghe chánh pháp

1. Dẫn nhập

Kinh Tạp A Hàm số 834, Đức Thế Tôn có nêu lên bốn yếu tố cần thiết để hành giả tu tập đi vào dòng Thánh. Bốn yếu tố đó là: Thân cận bậc Thiện tri thức, lắng nghe Chánh Pháp, như lý tác ý và pháp tùy pháp hành (pháp thứ pháp hướng) . [1] Đây cũng là bốn điều kiện giúp hành giả chứng đắc Huệ nhãn .[2] Tuy nhiên trong phạm vi bài viết này, tác giả chỉ luận bàn về yếu tố thứ hai “Lắng nghe Chánh Pháp”.

Xem thêm: Lắng nghe chánh pháp

Tâm Ý Thức

Trước hết chúng ta phải hiểu Tâm là gì? Trong tiếng Hán, Tâm là trái tim. Từ cái nghĩa tâm là trái tim, rồi sau mới suy diễn ra tâm là tấm lòng, cho rằng tâm là tấm lòng suy nghĩ. Một bài thơ chữ Hán nói về tâm theo nghĩa này như sau:

Xem thêm: Tâm Ý Thức

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.