Hoàng đế Ashoka đã sống lại như thế nào?

Trẫm coi rằng cuộc chinh phục bằng Phật-pháp là cuộc chinh phục tốt nhất” 
Devanampriya Priyadarsi, Ashoka.

Câu chuyện về khảo cổ học

Trong kho tàng văn hoá Ấn Độ có nhiều huyền thoại, truyện cổ tích được kể lại trong các tác phẩm còn được lưu truyền. Trong hằng hà sa số các nhân vật trong văn chương còn lưu truyền lại, như các tác phẩm cổ điển Ramayana, Mahabharala, Baghavad Gita cũng như bao huyền thoại về các nhân vật, vua chúa, người ta biết là các nhân vật trên đều không có thật trong lịch sử cùng lắm chỉ là huyền thoại, huyền sử thêu dệt quanh các sự kiện trong quá khứ.

Xem thêm: Hoàng đế Ashoka đã sống lại như thế nào?

Trưởng lão ni Sanghamitta, vị Ni trưởng đầu tiên tại Sri Lanka

Hằng năm, vào ngày Rằm tháng 11 âm lịch, Phật tử khắp nơi trong đảo quốc Sri Lanka hành lễ tưởng niệm Trưởng lão ni Sanghamitta, là vị nữ tu sĩ cùng với anh trai của Bà là Trưởng lão Mahinda đã mang Phật giáo truyền vào đảo quốc hơn 2300 năm trước, vào triều đại vua Davanampiya Tissa.

Xem thêm: Trưởng lão ni Sanghamitta, vị Ni trưởng đầu tiên tại Sri Lanka

Bốn pháp nạn của Phật giáo Trung Quốc

Nguyên tác Vương Chí Bình

Lược dịch Thích Nguyên Chơn

Phật giáo được truyền vào Trung Quốc vào thời Hậu Hán, sau Khổng Lão khoảng năm thế kỉ, nhưng đã nhanh chóng thâm nhập vào mọi giai tầng xã hội. Từ đó trải qua gần một nghìn chín trăm năm, đến cuối đời Thanh, Phật giáo vẫn phát triển, mà cực thịnh là vào đời Đường Tống. Đồng thể tam bảo vẫn vĩnh hằng, xa lìa mọi biến động của thời không. Nhưng Thế gian trụ trì tam bảo thì vẫn phải chịu sự biến diệt. Tức sự lưu thông và hoằng hóa của Đạo ở thế gian này vẫn có hưng suy.

Xem thêm: Bốn pháp nạn của Phật giáo Trung Quốc

Ngài Huyền Trang

Ngài Huyền Trang theo truyện Tây Du không gọi là Huyền Trang mà kêu là Tam tạng thỉnh kinh hay Ðường Tăng. Trong sách nói đủ là Tam tạng Pháp sư Huyền Trang.

Ðường Tăng tức là một vị Tăng đời Ðường. Ðời nhà Ðường thì có nhiều vị Tăng đi cầu kinh nhưng chỉ có ngài là đặc biệt nhất, nổi nhất, cho nên nhiều khi họ nói Ðường Tăng đó là chỉ cho ngài Huyền Trang. Còn Tam tạng Pháp sư là gồm Kinh tạng, Luật tạng và Luận  tạng. Vì ngài là vị thông hiểu cả Tang tạng kinh, Luật, Luận nên gọi là Tam tạng Pháp sư.

Tiểu sử của ngài có nhiều người viết khắp nơi trên thế giới. Riêng Việt Nam có 4, 5 người viết như Hòa thượng Thích Minh Châu 1 bản, đạo hữu Võ Ðình Cường 1 bản, Trần Hà cũng có 1 bài, ông Nguyễn Hiến Lê cũng có 1 bài... Trong tiểu sử đầy đủ nói về ngài thì có tập của Hòa thượng Thích Minh Châu hay là của đạo hữu Võ Ðình Cường.

Xem thêm: Ngài Huyền Trang

Lễ Phật đản 70 năm về trước

Hơn hai ngàn năm du nhập vào nước ta, từ nhiều thế kỷ trước, tùy theo bối cảnh xã hội mà Đại lễ Phật đản đã được tổ chức với những quy mô và hình thức khác nhau. 

Trong thời kỳ chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ, Đại lễ Phật đản là một trong những lễ hội văn hóa, thu hút mọi giai tầng xã hội tham dự, quan tâm. Hướng về Đại lễ Phật đản Liên hiệp Quốc được tổ chức lần đầu tiên ở nước ta, thử ôn lại Đại lễ Phật đản 70 năm trước, xem đó như là một dấu son ghi dấu một chặng dường dài của quá trình Phật giáo du nhập và phát triển tại nước ta...

Xem thêm: Lễ Phật đản 70 năm về trước

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.