Các trường hạ ngày xưa ở Nam bộ (Việt Nam)

1. Các trường hạ ở thế kỷ 19 :

Đọc lại TÔNG PHÁI KÝ, ta thấy từ năm Giáp Thìn (1844) ngài Tiên Giác Hải Tịnh khai mở Trường hương ở Nam bộ. Đây có lẽ là Trường hương mở đầu của thời cận đại, với ngài Phổ Nguyện chùa Huệ Lâm là Pháp sư Thiền chủ, Yết-ma Từ Tạng làm Thượng tọa sư.

Xem thêm: Các trường hạ ngày xưa ở Nam bộ (Việt Nam)

Những Đại Lễ Phật Đản Huy Hoàng Thời Chấn Hưng Phật Giáo

Biên niên sử Phật giáo Gia  Định-Sài Gòn TP.Hồ Chí  Minh (Huỳnh Ngọc  Trảng chủ biên, Nxb TP.HCM, 2001, tr.93) ghi: “Mùng 8 tháng 4 năm Ất Hợi (1935), lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, Hội An Nam Phật học tổ chức Lễ Phật đản trọng thể theo nghi thức của Hội.

Xem thêm: Những Đại Lễ Phật Đản Huy Hoàng Thời Chấn Hưng Phật Giáo

Nghi thức Tắm Phật

Nghi thức Tắm Phật vốn đã xuất hiện khá lâu tại Ấn Độ, Trung Á và Trung Hoa, và ngày nay được duy trì trong hầu hết các cộng động Phật giáo khắp nơi như là một cử chỉ, một hành động để tỏ lòng tôn kính, hân hoan của người con Phật đối với sự xuất hiện của đấng Giác Ngộ trên cuộc đời này, cách đây hơn 2600 năm.

Xem thêm: Nghi thức Tắm Phật

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.