Pháp phục của Phật giáo Việt nam từ triều Lý đến nay

Đạo Phật từ Ấn Độ theo con đường thương mại trên biển vào nước ta từ đầu Tây lịch, tính đến nay cũng đã ngót 2.000 năm. Tuy nhiên, phẩm phục của các tu sĩ Phật giáo Bắc tông từ đó đến nay như thế nào là một vấn đề cần sự quan tâm của các nhà nghiên cứu Phật giáo.

Xem thêm: Pháp phục của Phật giáo Việt nam từ triều Lý đến nay

Lịch sử cây Bồ đề tại Bồ đề đạo tràng

Phật giáo là một trong những tôn giáo có lịch sử lâu đời trên thế giới. Thiên chúa giáo xuất hiện sau Phật giáo 600 năm. Hồi giáo (Mahammad) cũng bắt đầu truyền đạo sau Phật giáo 1200 năm. Vì vậy hai tôn giáo thế giới lớn sau này cũng đã ảnh hưởng Phật giáo rất nhiều. Ở Ấn Độ, Phật giáo đã thấm sâu vào lòng dân Ấn khoảng 1500 năm và đã bắt đầu gặp sự thù địch của những người theo đạo Á-rập, những người đã xâm lăng Ấn Độ hơn 1000 năm trước.

Xem thêm: Lịch sử cây Bồ đề tại Bồ đề đạo tràng

Ý Nghĩa Lá Cờ Phật Giáo

I.- Nguồn gốc :

Người phác họa ra lá cờ Phật Giáo Thế Giới là ông Henry Steel Olcott, sinh ngày 2-8-1832 tại New Jersey, Hoa Kỳ và mất ngày 17-2-1907 tại Adgar, Ấn Độ. Ông nguyên là Đại Tá Hải Quân của Quân Đội Hoa Kỳ.

Xem thêm: Ý Nghĩa Lá Cờ Phật Giáo

Bồ-tát Địa Tạng, vị Bồ-tát Bảo vệ trẻ em trong Truyền Thống Phật Giáo Nhật Bản

Địa Tạng đội mũ và mang dải yếm màu đỏViết bởi: Tâm Hà

Khi mùa Xuân tới
Cây lá đâm chồi
Hoa nở thắm tươi
Nhưng những trẻ thơ
Như lá rụng rơi
Trong mùa Thu qua
Không hề trở lại
RYOKAN (1)
(Cho các bé thơ 
đã bỏ mình trong bệnh dịch đậu mùa)

Xem thêm: Bồ-tát Địa Tạng, vị Bồ-tát Bảo vệ trẻ em trong Truyền Thống Phật Giáo Nhật Bản

Sự Tích Ngài Kim Địa Tạng

Ngài Địa Tạng trong lịch sử (Kim Địa Tạng, còn có tên Kim Kiều Giác), sanh vào năm 696 TL, tại nước Tân La, hiện nay là Hán Thành, thuộc Nam Hàn. Ngài vốn là một hoàng tử, hưởng thụ cuộc sống vàng son nhung lụa, thế nhưng, tính ngài đạm bạc, không bị ảnh hưởng bởi nếp sống hào nhoáng, mà chỉ chăm lo học hỏi sách vở thánh hiền. Mặc dù tướng mạo không quá phi phàm, nhưng lòng từ bi thuần hậu của ngài thì khó có ai sánh kịp.

Xem thêm: Sự Tích Ngài Kim Địa Tạng

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.