Trang nhà chùa Đông Hưng xin giới thiệu đến quý độc giả bộ tranh lịch sử đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật rất đẹp và sống động.

Những hình ảnh này chúng tôi hạ tải từ trang nhà: dhammaweb.net, hy vọng rằng sẽ mang đến niềm hoan hỷ cho quý vị thích sưu tầm hình ảnh về cuộc đời Đức Thế Tôn.

Kính lạy đức Như Lai, bậc Ứng cúng, đấng Chánh Biến tri !

 

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.