Kinh A Di Đà sớ sao - Quyển 1

KINH DI ÐÀ SỚ SAO

Sa Môn LÊ PHƯỚC BÌNH dịch

LỜI GIỚI THIỆU

(Thay lời tựa)

Trong đạo Phật về tông Tịnh Ðộ (1) có bảy bộ kinh (2) là nguyên tắc (3) cũng như biện chứng pháp (4), đã có truyền tích từ xưa đến nay giữa các nước như: Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Nhựt Bản v.v… Nhưng được lưu hành và căn bản đặc điểm hơn, chỉ có ba bộ:

Xem thêm: Kinh A Di Đà sớ sao - Quyển 1

Long Thơ Tịnh Độ (quyển 1)

 Thay Lời Tựa

Nói về đạo, thì không có đạo nào lớn bằng đạo Phật. Nói về lý, thì không có lý nào thâm cho bằng lý Phật. Còn nói về tu, thì không tu nào dễ cho bằng tu Phật.

Người thế gian chỉ biết đạo lý của Phật khó hiểu chớ không biết pháp môn của Phật dễ tu, nghe nói Đức Phật Thích Ca tu nhiều kiếp mới thành, lại cho là khó, mà ít ai dám tu Phật.

Xem thêm: Long Thơ Tịnh Độ (quyển 1)

Kinh Hiền Nhân (Phương Pháp Xử Thế)

Lời Nói Đầu

Trường đồ tri mã lực

Cửu xử thức “Hiền Nhân”

 (đường dài mới biết ngựa hay,

Ở lâu mới biết là người Hiền Nhân)

Tôi được đọc cuốn "Hiền Nhân" này trong một buổi chiều mưa gió.

Gió mưa rầu rĩ nhắc tôi nhớ lại thời xưa. Bao cảnh tượng xa xăm dồn dập thi nhau kéo về, gây cho trí óc một cảm giác mênh mang, bao la không bờ bến.

Xem thêm: Kinh Hiền Nhân (Phương Pháp Xử Thế)

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.