Thuyết Pháp

Ý nghĩa của các ngày lễ giỗ

Kính mời quý vị nghe lại nội dung buổi Pháp thoại nhân dịp tuần lễ sinh hoạt cuối năm 2014, tại chùa Đông Hưng vào ngày 28 tháng 12 năm 2014 do thầy Chúc Độ chia sẻ. Nhân dịp năm mới, kính chúc quý độc giả một năm mới bình an và hạnh phúc.

Chủ đề: Ý nghĩa của các ngày lễ giỗ

    

 

Bài 3: Tính nhân bản và bình đẳng của Phật giáo

Nội dung bài thứ ba, được trình bày trong ngày 6 tháng 10 năm 2014 tại lớp học Phật Pháp Căn Bản cho các Phật tử tại chùa Đông Hưng, do thầy Chúc Độ hướng dẫn. Kính mời các Phật tử cùng nghe lại nội dung buổi học.

      

Bài 2: Đạo Phật (Những đặc tính của Đạo Phật)

Bài 2: Đạo Phật (Những đặc tính của Đạo Phật)

Nội dung bài thứ hai, được trình bày trong ngày 29 tháng 9 năm 2014 tại lớp học Phật Pháp Căn Bản cho các Phật tử tại chùa Đông Hưng, do thầy Chúc Độ hướng dẫn. Kính mời các Phật tử cùng nghe lại nội dung buổi học.

    

Lớp Phật Pháp Căn Bản bài 1

Bài 1: Tại sao người Phật tử cần học Phật Pháp?

Đây là chủ đề của buổi học đầu tiên của chương trình Phật Pháp căn bản tại chùa Đông Hưng, do thầy Pháp Trung - Thích Chúc Độ hướng dẫn cho các Phật tử. Chương trình học vào mỗi tối thứ hai vào lúc 7.30 đến 9.00 từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 4 tháng 11 năm 2014. Sau đây là nội dung chia sẻ của buổi học đầu tiên, vì trong lớp có sử dụng bảng trình chiếu (projector slideshow) do đó khi nghe lại sẽ có nhiều đoạn không được trôi chảy, rất mong quý vị với tinh thần "đạt ý quên lời" hoan hỷ cho. 

    

Sau mỗi buổi  học, chúng tôi sẽ đăng lại nội dung bài học để các Phật tử ở xa, hoặc những vị không thể đến chùa vào thứ Hai có thể tham dự qua trang nhà chuadonghung.com.

Sáu pháp hoà kính

"Sáu pháp hoà kính"  là chủ đề của buổi thuyết giảng trong khoá tu 3 ngày tại Tu viện Quan Âm (Mempis, Tennessee) ngày 19 tháng 6 năm 2016 do Thầy Chúc Độ chia sẻ.

    

 

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.