Thuyết Pháp

Niềm an vui

Xin chia sẽ với đại chúng bài Pháp thoại "Niềm an vui" do thầy Chúc Đại thuyết giảng tại chùa Đông Hưng trong khóa tu "Huân tu niệm Phật" hàng tháng tại chùa.

Bốn Yếu tố tu tập để đi vào dòng Thánh

Xin gởi đến quý vị bài pháp thoại do thầy Chúc Độ nói chuyện tại chùa Từ Lâm (Columbia, South Carolina) vào ngày 16 tháng 12 năm 2012 vừa qua. Bài pháp thoại với chủ đề: Bốn Yếu tố tu tập để đi vào dòng Thánh

Kinh Hiền Nhân

Kinh Hiền Nhân

HT. Thích Hành Trụ dịch

Diễn đọc: Kim Phụng, Huy Hồ, Đức Uy, Văn Ngà

{auto displayheight="0" height="180" width="320" plthumbs="true" shuffle="false" repeat="list" pbgcolor="#B4B4B4" pfgcolor="#000000", phicolor="#0099ff" showstop="true"}kinhhiennhan.xml{/auto}

Kính mời quý vị đọc bản KINH HIỀN NHÂN

Cẩm nan của người Phật Tử

Xin trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả và chư Phật tử quyển sách Phật học "Cẩm Nan của người Phật Tử" Tác giả thầy Tâm Thiện (Khải Thiên) do Đạo tràng Cát Trắng xuất bản. Đây có thể nói là quyển sách gối đầu, giúp cho các Phật tử, đặc biệt là những vị sơ cơ vào đạo có được những kiến thức từ căn bản đến nâng cao về Phật học. Quyển sách bao gồm 101 câu hỏi và trả lời đã tóm gọn những vấn đề cốt tủy của lời Phật dạy cũng như phương pháp hành trì. Xin cảm niệm công đức của thầy Thích Tâm Thiện và quý vị đã đọc và thâu âm tác phẩm này.

 

Xem thêm: Cẩm nan của người Phật Tử

Phật Pháp tổng quan

Do TT Thích Thông Kinh thuyết giảng cho chư Phật tử tại khóa an cư kiết hạ tại chùa Trúc Lâm Canada, năm 2007

 {auto displayheight="0" height="180" width="320" plthumbs="true" shuffle="false" repeat="list" pbgcolor="#B4B4B4" pfgcolor="#000000", phicolor="#0099ff" showstop="true"}phatphap.xml{/auto}

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.