Thuyết Pháp

Nhân cách cùa con người Tịnh Độ

"Nhân cách của con người Tịnh Độ" là chủ đề của buổi thuyết giảng trong lễ kỷ niệm đức Phật A Di Đà tại chùa Tĩnh Tâm (Kannapolis, North Carolina) ngày 29 tháng 12 năm 2013 do Thầy Chúc Độ chia sẻ.

    

Ý nghĩa lễ An vị Phật

Kính chia sẽ đến quý vị bài pháp thoại “Ý nghĩa lễ An vị Phật”, do thầy Chúc Độ thuyết giảng trong lễ An vị Phật và khoá tu Từ Bi Tam Muội Thuỷ Sám Pháp tại tư gia của Phật tử Diệu Nghĩa - Lệ Nguyễn tại thành phố Irvine – California vào ngày 07 tháng 12 năm 2013.

Bàn thờ Phật tại gia đình Phật tử Diệu Nghĩa

 

Khái lược về Từ Bi Tam Muội Thủy Sám Pháp

Xin gởi đến đại chúng nội dung buổi sinh hoạt Phật Pháp vào mỗi chủ nhật đầu tháng tại chùa Đông Hưng, Virginia Beach, chủ đề Khái lược Từ Bi Tam Muội Thủy Sám do thầy Chúc Độ chia sẻ vào ngày 07 tháng 7 năm 2013.

Niệm niệm đản sinh

Xin chia sẻ cùng đại chúng bài Pháp thoại ngắn với chủ đề Niệm niệm đản sinh do thầy Chúc Độ chia sẻ tại chùa Quan Âm Phổ Chiếu (Maryland) vào ngày 25 tháng 3 năm 2013, trong đại lễ Phật Đản lần thứ 2637.

Thị Phi

Xin chia sẻ cùng đại chúng bài Pháp thoại ngắn với chủ đề Thị Phi do thầy Chúc Độ giảng tại Chùa Đông Hưng vào ngày 24 tháng 3 năm 2013, trong thời sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần mỗi chủ nhật tại chùa.

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.