Thuyết Pháp

"Người cư sĩ" là chủ đề của bài pháp thoại do thầy Chúc Độ chia sẻ trong khoá tu Bát quan trai lần 1 năm 2016 tại chùa Đông Hưng. Kính mời đại chúng cùng nghe lại.

Nghe trên Youtube

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.