Thuyết Pháp

Kính mời quý vị nghe lại bài giảng với chủ đề "Mái chùa qua lời kinh tiếng kệ" do thầy Chúc Độ chia sẻ tại lễ An vị Phật chùa Giác Sơn, Maryland vào cuối tháng 9 năm 2015.

Nghe trên Youtube

 

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.