Thuyết Pháp

Kính thưa quý Phật tử, để tiện cho các vị nghe lại các bài học trong lớp Phật Pháp Căn Bản, chúng tôi tập hợp lại 4 bài giảng trong phần 1 "Những đặc tính cơ bản của Đạo Phật"

Bài 1: Tại sao người Phật tử cần phải học Phật pháp?

 

Bài 2: Đạo Phật

    

Bài 3: Tính nhân bản và bình đẳng

      

Bài 4: Tính duyên khởi, tính chất tôn giáo, tính thực tiển

    

Cách Hạ tải (Down load) bài giảng trong trang nhà chùa Đông Hưng

Nhấp chuột phải (right click) vào thanh trình chiếu (player) và chọn Save Audio As..

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.