Thuyết Pháp

Nội dung bài thứ ba, được trình bày trong ngày 6 tháng 10 năm 2014 tại lớp học Phật Pháp Căn Bản cho các Phật tử tại chùa Đông Hưng, do thầy Chúc Độ hướng dẫn. Kính mời các Phật tử cùng nghe lại nội dung buổi học.

      

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.