Thuyết Pháp

Bài 2: Đạo Phật (Những đặc tính của Đạo Phật)

Nội dung bài thứ hai, được trình bày trong ngày 29 tháng 9 năm 2014 tại lớp học Phật Pháp Căn Bản cho các Phật tử tại chùa Đông Hưng, do thầy Chúc Độ hướng dẫn. Kính mời các Phật tử cùng nghe lại nội dung buổi học.

    

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.