Thuyết Pháp

Bài 1: Tại sao người Phật tử cần học Phật Pháp?

Đây là chủ đề của buổi học đầu tiên của chương trình Phật Pháp căn bản tại chùa Đông Hưng, do thầy Pháp Trung - Thích Chúc Độ hướng dẫn cho các Phật tử. Chương trình học vào mỗi tối thứ hai vào lúc 7.30 đến 9.00 từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 4 tháng 11 năm 2014. Sau đây là nội dung chia sẻ của buổi học đầu tiên, vì trong lớp có sử dụng bảng trình chiếu (projector slideshow) do đó khi nghe lại sẽ có nhiều đoạn không được trôi chảy, rất mong quý vị với tinh thần "đạt ý quên lời" hoan hỷ cho. 

    

Sau mỗi buổi  học, chúng tôi sẽ đăng lại nội dung bài học để các Phật tử ở xa, hoặc những vị không thể đến chùa vào thứ Hai có thể tham dự qua trang nhà chuadonghung.com.

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.