Thuyết Pháp

Người cư sĩ

"Người cư sĩ" là chủ đề của bài pháp thoại do thầy Chúc Độ chia sẻ trong khoá tu Bát quan trai lần 1 năm 2016 tại chùa Đông Hưng. Kính mời đại chúng cùng nghe lại.

Nghe trên Youtube

Kỷ niệm Phật thành đạo

"Ý nghĩa ngày lễ Kỷ niệm Phật thành đạo" do thầy Chúc Độ chia sẻ tại chùa Phước Hải (Charlotte, North Carolina) trong ngày lễ kỷ niệm Bồ Tát Tất đạt đa thành đạo Vô thượng Bồ đề, ngày 17 tháng 1 năm 2016. 

Nghe trên Youtube

Mái chùa qua lời kinh tiếng kệ

Kính mời quý vị nghe lại bài giảng với chủ đề "Mái chùa qua lời kinh tiếng kệ" do thầy Chúc Độ chia sẻ tại lễ An vị Phật chùa Giác Sơn, Maryland vào cuối tháng 9 năm 2015.

Nghe trên Youtube

 

Lớp học Phật Pháp phần 1: Những đặc tính của Đạo Phật (tổng hợp)

Kính thưa quý Phật tử, để tiện cho các vị nghe lại các bài học trong lớp Phật Pháp Căn Bản, chúng tôi tập hợp lại 4 bài giảng trong phần 1 "Những đặc tính cơ bản của Đạo Phật"

Bài 1: Tại sao người Phật tử cần phải học Phật pháp?

 

Bài 2: Đạo Phật

Xem thêm: Lớp học Phật Pháp phần 1: Những đặc tính của Đạo Phật (tổng hợp)

Bài 4: Tính chất Duyên khởi

Nội dung buổi học cuối trong phần Những đặc tính của Đạo Phật, tại lớp Phật Pháp căn bản tại chùa Đông Hưng, do thầy Chúc Độ hướng dẫn.

Nội dung: Tính chất Duyên khởi, tính chất tôn giáo và tính thực tiển trong đạo Phật.

     

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.