Nghi lễ Phật Giáo

Nghi thức Khai Kinh

Lễ Khai Kinh

Buổi lễ do HT Từ Phương làm sám chủ, được biết bộ băng này được thâu trong chương trình Gới thiệu âm nhạc Phật Giáo Việt Nam đến công chúng tại Pháp, do GS TS. Trần Văn Khê tổ chức năm 1997. 

Kính mời quý vị thưởng thức những bài tán với các cung bậc như tán rơi, xấp, điệu thỉnh, bạch ... Tất cả những gì căn bản nhất của nghi lễ Huế đều được thể hiện ở đây.

Nghe toàn bộ lễ Khai Kinh.

{auto displayheight="0" height="180" width="320" plthumbs="true" shuffle="false" repeat="list" pbgcolor="#B4B4B4" pfgcolor="#000000", phicolor="#0099ff" showstop="true"}khaikinh.xml{/auto}

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.