Nghi lễ Phật Giáo

HẢI CHẤN TRIỀU ÂM

Bài này dùng để tán thán Bồ tát Quán Thế Âm, thể thất ngôn tứ tuyệt:

Hải chấn triều âm thuyết Phổ môn,

Cửu liên hoa lý hiện đồng chơn

Dương chi nhất đích chơn cam lộ

Tán tác sơn hà đại địa xuân.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Bản dịch:

Hoà thượng Nhất Hạnh phỏng dịch thành bài kệ rất hay:

Phổ Môn vọng tiếng triều dâng,

Bé thơ xuất hiện giữa lòng đóa sen.

Cam lồ một giọt tưới lên,

Xuân về trên khắp mọi miền núi sông.

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Dựa trên thang âm và điệu thức theo điệu tán xấp, nghi lễ truyền thống miền Trung (Huế), tôi xin trình bày lại điệu thức của bài tán trên như sau  (xem hình phía dưới).

Thang âm và giọng tán xin vui lòng nghe theo trong video (dạng Karaoke) đính kèm.

Ghi chú:

Cung bậc và âm điệu của bài này dùng để tán chung cho tất cả các bài tán theo thể thất ngôn tứ tuyệt. Ví dụ: các bài tán phổ biến như:

- Dĩ thử chấn linh thân triệu thỉnh

- Ngã kim phụng hiến cam lồ vị

- Quy mạng thập phương Điều ngự sư

- Đại từ đại bi mẫn chúng sinh

v.v.

Thích Chúc Độ

Nghe bài tán Hải chấn triều âm, do cố Hoà thượng Thích Từ Phương thể hiện, bài này được tôi trích ra từ nghi lễ Khai kinh do cố hoà thượng thực hiện năm 1997.

 

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.