Nghi lễ Phật Giáo

 

alt

Từ bi Tam muội Thủy Sám Pháp

 

 

Bản dịch của Hòa thượng Trí Quang

Do thầy Pháp Trung - Thích Chúc Độ trì tụng

Nhằm giúp cho các Phật tử có thể lễ Phật - sám hối qua bộ Thủy Sám này, nên tôi mạo muội thực hiện thâu âm lại bộ Sám văn để làm phương tiện cho các hành giả tu học. Mặc dầu đã cố gắng tránh sơ xuất nhưng chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, rất mong các vị hoan hỷ cho.

Nghi thức khai kinh 

 

  

Cuốn trước

Cuốn giữa

 

Cuốn sau

Hồi hướng

 Cách thức Download:

Nhấp chuột phải (right click) vào thanh trình chiếu và chọn Save Audio As... như hình dưới đây, để save file về máy

 

 

 

 

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.