Nghi lễ Phật Giáo

Chúng tôi mới làm xong một CD thâu tiếng đại hồng chung, dùng để  ngồi tỉnh tọa trong khoảng thời gian 5 phút, 10 phút, 15 phút và 30 phút. Quý vị có thể nghe trực tiếp trên web site hoặc download về để dùng.

Khi ngồi tỉnh tọa chỉ cần mở máy nghe 3 tiếng chuông và bắt đầu ngồi im lặng (có thể áp dụng tùy theo các  pháp môn mà quý vị đang thực tập) sau một khoảng thời gian đã ấn định, quý vị sẽ nghe 1 tiếng chuông báo hiệu thời gian ngồi tỉnh tọa đã qua. Ưu điểm là chúng ta không cần để tâm đến đồng hồ và có thể dùng ở mọi nơi (download về mp3 player, phone hoặc tablet đều dùng được)

Cách thức download:

Chọn phần cần download, nhấp chuột phải (right click) vào thanh trình chiếu (player) và chọn Save Audio As để save về máy, như hình dưới đây:

Tiếng chuông 5 phút

Tiếng chuông 10 phút

Tiếng chuông 15 phút

Tiếng chuông 30 phút

 

Nếu không nghe được có thể do phần mềm duyệt web của quý vị không có chức năng nghe âm thanh.

Hoặc loa bị tắt tiếng.

 

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.