Nghi lễ Phật Giáo

Ngày 30 tháng 3 năm 2013, Chùa Quan Âm Phổ Chiếu tại Maryland, tổ chức lễ Kỷ niệm Thánh đản và Kỳ siêu hiệp tiến nhân lễ vía của Bồ Tát Quan Thế Âm. Buổi lễ do chư Tăng chùa Đông Hưng chủ hành pháp sự. Chúng tôi xin giới thiệu nội dung nghi lễ và Pháp thoại ngắn với chủ đề "Quan Âm tóc rối" do thầy Chúc Thanh chia sẻ.

Nghi thức kỷ niệm Thánh Đản và cầu siêu

Quan Âm tóc rối - Thầy Chúc Thanh

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.