Nghi lễ Phật Giáo

Xin giới thiệu đến quý vị nội dung và nghi thức của lễ cầu siêu cho các hương linh bị tử nạn trong trận Tết Mậu Thân tại Việt Nam. Buổi lễ diễn ra theo sự thỉnh nguyện của các Đồng hương và Phật tử tại vùng Thủ đô Washington và tại Virginia Beach. Rất mong quý vị khi nghe lại nội dung nghi lễ, xin nhất tâm cầu nguyện cho các hương linh được xả bỏ oán kết, nhận chân vô thường để được siêu sanh Tịnh cảnh.

Xin thành tâm hồi hướng công đức của các Phật tử đã cúng dường tịnh tài và tham dự tạo duyên cho pháp đàn cầu siêu được thành tựu như ý nguyện.

 Phần âm thanh Lễ cầu siêu, Thuyết linh và Tiến Linh

Video Phần lễ cầu siêu và Thuyết linh (thiếu phần tiến linh)

{youtube}tn_emzDx9IY{/youtube}

 http://youtu.be/tn_emzDx9IY

Một vài hình ảnh của buổi lễ

Chánh điện (trên) và linh đường và hương án của chư hương linh tử nạn (dưới)

Thầy Chúc Độ giải thuyết về Nguyên nhân ý nghĩa của buổi lễ

Chư Tăng và Phật tử tham dự lễ

Lễ Thuyết linh (Giảng cho chư hương linh hiểu)

Lễ Tiến linh

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.