Nghi lễ Phật Giáo

Hải chấn triều âm

HẢI CHẤN TRIỀU ÂM

Bài này dùng để tán thán Bồ tát Quán Thế Âm, thể thất ngôn tứ tuyệt:

Hải chấn triều âm thuyết Phổ môn,

Cửu liên hoa lý hiện đồng chơn

Dương chi nhất đích chơn cam lộ

Tán tác sơn hà đại địa xuân.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Xem thêm: Hải chấn triều âm

Từ Bi Thủy Sám Pháp - Thầy Chúc Độ tụng

 

alt

Từ bi Tam muội Thủy Sám Pháp

 

 

Bản dịch của Hòa thượng Trí Quang

Do thầy Pháp Trung - Thích Chúc Độ trì tụng

Nhằm giúp cho các Phật tử có thể lễ Phật - sám hối qua bộ Thủy Sám này, nên tôi mạo muội thực hiện thâu âm lại bộ Sám văn để làm phương tiện cho các hành giả tu học. Mặc dầu đã cố gắng tránh sơ xuất nhưng chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, rất mong các vị hoan hỷ cho.

Nghi thức khai kinh 

 

Xem thêm: Từ Bi Thủy Sám Pháp - Thầy Chúc Độ tụng

Chuông ngồi tỉnh tọa

Chúng tôi mới làm xong một CD thâu tiếng đại hồng chung, dùng để  ngồi tỉnh tọa trong khoảng thời gian 5 phút, 10 phút, 15 phút và 30 phút. Quý vị có thể nghe trực tiếp trên web site hoặc download về để dùng.

Khi ngồi tỉnh tọa chỉ cần mở máy nghe 3 tiếng chuông và bắt đầu ngồi im lặng (có thể áp dụng tùy theo các  pháp môn mà quý vị đang thực tập) sau một khoảng thời gian đã ấn định, quý vị sẽ nghe 1 tiếng chuông báo hiệu thời gian ngồi tỉnh tọa đã qua. Ưu điểm là chúng ta không cần để tâm đến đồng hồ và có thể dùng ở mọi nơi (download về mp3 player, phone hoặc tablet đều dùng được)

Xem thêm: Chuông ngồi tỉnh tọa

Lễ cầu siêu và Kỷ niệm Bồ Tát Quan Âm tại chùa Quan Âm Phổ Chiếu

Ngày 30 tháng 3 năm 2013, Chùa Quan Âm Phổ Chiếu tại Maryland, tổ chức lễ Kỷ niệm Thánh đản và Kỳ siêu hiệp tiến nhân lễ vía của Bồ Tát Quan Thế Âm. Buổi lễ do chư Tăng chùa Đông Hưng chủ hành pháp sự. Chúng tôi xin giới thiệu nội dung nghi lễ và Pháp thoại ngắn với chủ đề "Quan Âm tóc rối" do thầy Chúc Thanh chia sẻ.

Nghi thức kỷ niệm Thánh Đản và cầu siêu

Quan Âm tóc rối - Thầy Chúc Thanh

Lễ kỷ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm - Chùa Đông Hưng

Ngày 31 tháng 3 năm 2013, nhằm ngày 20 tháng 2 năm Quý Tỵ, Chùa Đông Hưng tổ chức lễ kỷ niệm Thánh đản của Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng tôi xin giới thiệu nội dung nghi lễ và Pháp thoại ngắn với chủ đề "Hạnh nguyện lắng nghe" do thầy Chúc Đại chia sẻ.

Nghi thức kỷ niệm Thánh Đản

Hạnh nguyện lắng nghe - Thầy Chúc Đại

Tượng đài 12 đại nguyện Quán Âm, tại khuôn viên chùa Đông Hưng - Virginia Beach

Xem thêm: Lễ kỷ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm - Chùa Đông Hưng

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.