PHÁP ÂM

English Buddhist song-Om Mani Padme Hum

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

 {youtubejw}MHDnjqeo6fo{/youtubejw}

Birth is the beginning of death,
Death is the beginning of birth,
Between birth and death,
Suffering is more than happiness.
Through OM MANI PADME HUNG (4x)  

Where we can find true happiness and enlightenment,
Thus, one should observe and realize that
All the world phenomena and ideas are unreal,
Like a dream, like a magic,
And like an image.
All the world phenomena and ideas are impermanent,
Like water bubbles,
Like dew and lightning.
OM MANI PADME HUNG (8x)

 

Đại bi chú

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Thần chú Đại Bi

Tụng theo tiếng Phạn

{mp3}GreatComp{/mp3}

Tụng theo tiếng Tây Tạng:

{youtubejw}v7pC67jEROo{/youtubejw} 

Om

Namo Ratna Trayaya.

Namah Arya Avalokitesvaraya

Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya

Sarva Bandhana Chedana Karaya.

Xem thêm: Đại bi chú

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.